Evija Štālberga

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Sintija Kājiņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks

          Tālr.: 67045007, 28383970                  Tālr.: 67043744, 26368442

E-pasts: evija.stalberga@vmnvd.gov.lv     E-pasts: sintija.gulbe@vmnvd.gov.lv