Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2020. gada 7. jūlijā noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” īstenošanu.

ERAF finansētā projekta ietvaros tiks attīstīti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumi uzlabojot neatliekamas medicīniskās palīdzības (NMP) nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projekta ietvaros paredzēts sasniegt šādus mērķus:

  • Nodrošināt NMP sniegšanas operativitātes uzlabošanu un NMP sniegšanas kvalitātes pilnveidošanu, tai skaitā, sadarbībā ar citām veselības nozares institūcijām.
  • Pilnveidot sadarbības nodrošināšanu ar citiem Operatīvajiem (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze) dienestiem, tai skaitā, savstarpējo datu apmaiņu.

Projektā plānotās galvenās darbības:

  • Operatīvās darbības mobilitātes risinājumu attīstība, nodrošinot lietujumprogrammatūru un iekārtas.
  • Integrācija ar Vienotās kontaktu centra platformas risinājumiem operatīvo dienestu darba atbalstam, nodrošinot pilnveidi operatīvā režīma datu apmaiņai.
  • Pilnveidot NMP sniegšanas procesus izmantojot mašīnmācīšanās tehnoloģijas.
  • Pilnveidot sadarbības ar ārstniecības iestādēm.
  • Pilnveidot integrāciju ar ārējām informācijas sistēmām nodrošinot datu apmaiņu.
  • Nodrošināt IKT risinājumu NMP ārstniecības personu apmācību procesa pilnveidošanai.
  • Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas funkcionālo apgabalu pilnveide, lai nodrošinātu NMP pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes uzlabojumus.

 


Projekta sadarbības partneri: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nacionālais veselības dienests.

Projekta ilgums: 41 mēnesis.

Kopējais projekta finansējums 6 196 160 EUR, no kuriem 5 266 736 EUR ir ERAF finansējums.