Tīmekļvietnē www.rindapiearsta.lv var uzzināt, kuras ārstniecības iestādes sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un, kur tos var saņemt ātrāk.

Gaidīšanas laiks dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs. Ja valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai vienā ārstniecības iestādē jāgaida rindā, pacientam ir tiesības vērsties citā ārstniecības iestādē, kurā gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka.

Informāciju par gaidīšanas rindu garumu ārstniecības iestādes apkopo reizi mēnesī, līdz ar to gaidīšanas rindu pārskatiem www.rindapiearsta.lv ir informatīvs raksturs un tie var neatspoguļot informāciju uz aktuālo datumu. Aktuālāko informāciju par rindu garumiem var noskaidrot, sazinoties ar konkrētas ārstniecības iestādes reģistratūru.


Gaidīšanas laiks

Ambulatorie un zobārstniecības pakalpojumi

Stacionārie pakalpojumi

 

Kas ir jāņem vērā?

  • Vietu, kur saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, var izvēlēties brīvi – neatkarīgi no pilsētas, kurā tu dzīvo vai ārstniecības iestādes, kurā strādā tavs ģimenes ārsts.
  • Pieraksta rindu veidošana ir ārstniecības iestāžu darba plānošanas un organizācijas sastāvdaļa. Lai noskaidrotu, kā notiek pacienta pierakstīšana konkrētā ārstniecības iestādē, pacients var vērsties tās reģistratūrā.
  • Mainot lēmumu saņemt valsts apmaksāto pakalpojumu konkrētā ārstniecības iestādē, ieteicams sazināties ar iestādi un atcelt veikto pierakstu. Šādi uzlabojas pakalpojumu sniegšanas plānošana un atcelto pieraksta laiku varēs izmantot kāds cits pacients.


Kā saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus?

Lai saņemtu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešams vērsties pie sava ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts uzklausa pacienta sūdzības, izvērtē pacienta veselības stāvokli un to, kādas pārbaudes un izmeklējumus nepieciešams veikt, lai uzstādītu saslimšanas diagnozi vai noskaidrotu, kāda ārstēšana jānozīmē pacientam.

Pieņemot lēmumu par nepieciešamajām pārbaudēm, ģimenes ārsts var nosūtīt pacientu dažādu medicīnas pakalpojumu saņemšanai – ambulatoru pakalpojumu (piemēram, ārsta speciālista konsultācija, laboratoriskais izmeklējums, diagnostiskais izmeklējums) vai stacionāru pakalpojumu (piemēram, ķirurģiska manipulācija, rehabilitācija) saņemšanai.

Saņemot nosūtījumu valsts apmaksātam medicīnas pakalpojumam, pacients var brīvi izvēlēties ārstniecības iestādi, kurā pakalpojumu saņemt, jo vienus un tos pašus valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus piedāvā vairākas ārstniecības iestādes. Nosūtījumu valsts apmaksātiem pakalpojumiem var izsniegt ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. Galvenais nosacījums – ārstam jābūt līgumattiecībās ar valsti (noslēgts līgums Nacionālo veselības dienestu).

Jāņem vērā, ka nosūtījumu valsts apmaksāta magnētiskās rezonanses vai scintigrāfijas izmeklējuma veikšanai ir tiesīgs izsniegt tikai ārsts-speciālists.

Vairāki ārsti-speciālisti ir tiešās pieejamības, kas nozīmē, ka pie viņiem var vērsties bez nosūtījuma.