Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem tiek sniegti valsts apmaksāti stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi - ķirurģiskie pakalpojumi (piemēram, plānveida operācijas, endoprotezēšana), medicīniskā rehabilitācija u.c. pakalpojumi. Plānveida pakalpojumu saņemšanai tiek veikta pacientu pierakstīšana gaidīšanas rindās.

Šo informāciju ārstniecības iestādes apkopo un sniedz Nacionālajam veselības dienestam reizi mēnesī. Lai noskaidrotu aktuālāko informāciju, jāsazinās ar ārstniecības iestādes reģistratūru.

Gaidīšanas rindu saraksts

Kā attēlota informācija par gaidīšanas rindām?

Tabulas kreisajā pusē ir norādīti valsts apmaksātie pakalpojumi, bet augšējā daļā ārstniecības iestādes.

Ja pakalpojums tiek sniegts un uz šo pakalpojumu rindas nav vai tā ir mazāka par 4 nedēļām - tabulā to apzīmē ar "0". Savukārt, ja pakalpojums tiek sniegts un uz šo pakalpojumu veidojas rinda garāka par 4 nedēļām - tabulā to apzīmē ar skaitli (atbilstoši nedēļu skaitam). 

Gadījumā, ja pakalpojums tiek sniegts tikai neatliekamos gadījumos, tabulā to apzīmē ar "NR".