Valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā Latvijas Republikā var saņemt Pakalpojumu saņēmēju reģistrā reģistrētas personas. Pakalpojumus var saņemt, vēršoties ārstniecības iestādē, kura ir līgumattiecībās ar valsti (tas nozīmē, ka ārstniecības iestādei noslēgts līgums Nacionālo veselības dienestu par noteiktu valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu sniegšanu).

Valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomā ietilpstošos veselības aprūpes pakalpojumus, kurus nesedz no Latvijas Republikas budžeta līdzekļiem, var saņemt arī persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē ir saņēmusi Eiropas apdrošināšanas karti vai speciālu veidlapu un reģistrējusi to Nacionālajā veselības dienestā. To var saņemt arī Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdņi un darbinieki un to apgādājamās personas, kuras ietilpst kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā.