Tīmekļvietne www.covid19sertifikats.lv nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi saviem digitālajiem Covid-19 sertifikātiem. Iedzīvotājiem ir pieejami: sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19; sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem; sertifikāts par Covid-19 pārslimošanas faktu. 

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus", tad pieslēgties jeb autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID) un sistēmā pieprasīt savus sertifikātus. Tad tos var apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē). Aicinām izveidoto sertifikātu saglabāt savā viedierīcē vai izdrukāt papīra formātā!

Uzrādot sertifikātu, papildus ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība); transportlīdzekļa vadītāja apliecība; studenta apliecība; pensionāra apliecība; izdienas pensijas saņēmēja apliecība. Savukārt bērni līdz 15 gadu vecumam var uzrādīt skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada kāds no vecākiem, iespējams uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par bērnu.