Šī gada 1. jūnijā Latvijas Republikā tika uzsākta digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana. Digitālie sertifikāti ir apliecinājumi tam, ka iedzīvotājs ir vakcinējies pret Covid-19, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19. Savukārt no 10. jūnija Latvijas Republika ir pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas nodrošina datu apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju un sniedz iespēju pārliecināties par Latvijā izveidoto sertifikātu derīgumu un autentiskumu. 

Tas nozīmē, ka:  

  • Latvijas iedzīvotāji var uzrādīt savus Latvijā izveidotos digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm (valstīs, kuras ir pieslēgušas vārtejai). Informācija par visām dalībvalstīm, kuras jau ir pievienojušās vārtejai, tiek aktualizēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē (skat. sarakstu zem kartes). 
  • Institūcijas un uzņēmumi Latvijā var pārbaudīt gan Latvijas iedzīvotāju, gan ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus (to valstu sertifikātus, kuras ir pieslēgušās vārtejai). 
  • Latvijas iedzīvotāju sertifikātu skenēšanu var veikt ikviens uzņēmums, kurš atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam plāno nodrošināt klātienes darbu vakcinētiem darbiniekiem. 

 

Aicinām iepazīties ar instrukciju sertifikātu skenēšanai:

 

Digitālā Covid-19 sertifikāta PDF paraugs (drukas versija):

 

Papildu jautājumu gadījumā par sertifikātu skenēšanu aicinām rakstīt uz e-pastu covid19verify@vmnvd.gov.lv