Digitālie Covid-19 sertifikāti ir apliecinājumi tam, ka iedzīvotājs ir vakcinējies pret Covid-19, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19. Latvijas Republika ir pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas nodrošina datu apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju un sniedz iespēju pārliecināties par Latvijā izveidoto sertifikātu derīgumu un autentiskumu. 

Tas nozīmē, ka:  

  • Latvijas iedzīvotāji var uzrādīt savus Latvijā izveidotos digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm (valstīs, kuras ir pieslēgušas vārtejai). Informācija par visām dalībvalstīm, kuras jau ir pievienojušās vārtejai, tiek aktualizēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē (skat. sarakstu zem kartes). 
  • Institūcijas un uzņēmumi Latvijā var pārbaudīt gan Latvijas iedzīvotāju, gan ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus (to valstu sertifikātus, kuras ir pieslēgušās vārtejai). 
  • Latvijas iedzīvotāju sertifikātu skenēšanu var veikt ikviens uzņēmums, kurš atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam plāno nodrošināt klātienes darbu vakcinētiem darbiniekiem. 

 Instrukcija

Sertifikāta PDF (drukas versijas) paraugs

Papildu jautājumu gadījumā par sertifikātu skenēšanu aicinām rakstīt uz e-pastu covid19verify@vmnvd.gov.lv