Sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Kontaktpunktu iespējams:

  • telefoniski pa tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 - 15.00);
  • pa tālruni no ārzemju numuriem +37167045005 (Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 - 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 - 15.00);
  • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv.

Citu valstu Kontaktpunkti

Informāciju par citu valstu Kontaktpunktiem apkopo un publicē Eiropas Komisija tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/.
Kontaktpunktu saraksts un tālruņi, e-pasta adreses saziņai:

Palīdzi mums pilnveidoties