2021. gada 13. jūlijā Atveseļošanas fonda Padomes īstenošanas lēmums apstiprināts Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomē (ECOFIN). Atveseļošanas fonda plāna ietvaros veselības sektoram ir piešķirti 181 500 000 EUR (bez PVN), lai attīstītu uz pacientu centrētu integrētu un visaptverošu veselības aprūpi, paaugstinātu pakalpojumu efektivitāti un stiprinātu ambulatoro pakalpojumu sniegšanu. Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gadam.

Nacionālais veselības dienests ES Atveseļošanas fonda plānā īsteno ES Atveseļošanas fonda komponentes 4.3.1.r. reforma “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” (turpmāk – projekts).

Atveseļošanas fonda logo