Nacionālais veselības dienests ES Atveseļošanas fonda plānā īsteno ES Atveseļošanas fonda komponentes 4.3.1.r. reforma “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” (turpmāk – projekts).

Reformas mērķis ir uzlabot un efektivizēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, izveidojot sistēmisku izmaiņu mehānismu valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Līdz ar to paredzēts nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu laboratorijas darbību, kurā tiek īstenoti veselības aprūpes pakalpojumu modeļu pilotprojekti.

Sagaidāmais rezultāts:

Noslēdzoties projektam 2026. gadā, Latvijas veselības aprūpē plānots ieviest inovatīvus, līdz šim Latvijā neīstenotus vai būtiski pilnveidotus veselības aprūpes pakalpojumus (diagnostikas jomā, ārstēšanas metodēs, medicīniskajās tehnoloģijās un risinājumos, medikamentozā ārstēšanā u.c.) un/vai ieviest jaunus risinājumus veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai un/vai apmaksai.

Ieviestie pakalpojumi/risinājumi dos īstermiņa un/vai ilgtermiņa ieguvumus pacientam, nodrošinās samazinājumu veselības aprūpes izmaksām, efektivitāti cilvēkresursu nodrošināšanai, veicinās pakalpojumu pieejamību un uzlabos sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Kopējais budžets: 19 396 571 EUR

Atveseļošanās fonda finansējums: 16 130 000 EUR

Atveseļošanas fonda logo