Pilotprojekti, kas tiek virzīti projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” atklātās pilotprojektu atlases 2.posmam, atbilstoši nolikumam tiek aicināti iesniegt Nacionālajā veselības dienestā pilnībā aizpildītu nolikuma 2.pielikumu – “Pakalpojumu modeļu projekta pieteikuma otrā posma veidlapa projektam “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” ar tās pielikumiem.

Aizpildītā veidlapa elektroniski parakstīta dokumenta veidā līdz 2024. gada 6.februāra plkst. 23:59 jāiesniedz Nacionālajā veselības dienestā, nosūtot uz e-pastu projekts@vmnvd.gov.lv

Jautājumus par nolikumu un atlases procesu, aicinām sūtīt uz e-pastu projekts@vmnvd.gov.lv.

 

Projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” 2023. gada atklātās pilotprojektu atlases nolikums

Nolikuma pielikumi