Informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem - 

Informācija ukraiņu valodā

Informācija angļu valodā

Ģimenes ārsta darba laikā

Ģimenes ārsta darba laikā iespējams:


Ārpus ģimenes ārsta darba laika

Ārpus ģimenes ārsta darba laika iespējams:


Medicīniskā palīdzība traumu un pēkšņu saslimšanu gadījumos

Traumu, piemēram, apdegumu, lūzumu, mežģījumu, vai pēkšņu saslimšanu gadījumos medicīnisko palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.

Natliekamos gadījumos, kad ir apdraudēta veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Ja tiek plānots uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu doties ar savu automašīnu, pirms došanās (ja tas ir iespējams), ieteicams ar slimnīcu sazināties par palīdzības saņemšanas iespējām atbilstoši pacienta veselības stāvoklim. Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu, savukārt citās var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi.

Jāņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami un kuros bijusi nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana.


Dzīvības apdraudējuma gadījumā

Ja apdraudēta veselība vai dzīvība iespējams:

Ar 113 tālruņa operatoru ir jāsazinās, ja: cilvēks ir bezsamaņā; ir dzīvībai bīstama asiņošana; gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.); ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu; ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu; jebkurā citā situācijā, kad palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes.


Uzmanību!

Gadījumos, kad nepieciešama ārsta palīdzība, kas nav saistīta ar veselības vai dzīvības apdraudējumu, vispirms ir jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst! Ārstniecības iestādē pacientam jālieto sejas aizsargmaska vai respirators.

  Sākot ar 2020. gada 2. novembri pacientiem, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests un šo personu kontaktpersonām, ir iespēja saņemt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus konkrētās ārstniecības iestādēs.

  Pakalpojumi tiek sniegti tiem pacientiem, kuru veselības stāvoklis nepieļauj gaidīt šo pakalpojumu saņemšanu pēc atveseļošanās, kā arī Covid-19 slimības gaitas uzraudzībai.

  Ārstniecības iestāžu saraksts, kas nodrošina ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Covid-19 pozitīviem pacientiem un šo personu kontaktpersonām.

  Noteikumi, kas jāievēro Covid-19 pozitīvam pacientam un šo personu kontaktpersonām, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu konkrētajā ārstniecības iestādē:

  • Jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, izņemot tiešas pieejamības speciālistu pakalpojumiem;
  • Telefoniski vai elektroniski jāsazinās ar ārstniecības iestādi un jāveic pieraksts - ārstniecības iestāde izvērtēs vai pakalpojumu nevar sniegt attālināti;
  • Ierasties uz izmeklējumu stingri noteiktajā laikā;
  • Uz ārstniecības iestādi nedrīkst doties ar sabiedrisko transportu;
  • Ārstniecības iestādē obligāti jālieto sejas maska, jāievēro 2m distancie un jādezinficē rokas.
  • Aktuālākā un detalizētākā informācija par Covid-19 izplatību un ieteikumi, kā rīkoties, ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra jeb SPKC un Veselības ministrijas tīmekļvietnēs.
  • Zvanot uz SPKC telefona numuru 67387661 (darba dienās, no plkst. 09:00 līdz 16:00), iespējams saņemt konsultācijas par saslimšanu ar Covid-19, ieteicamo rīcību u.c. jautājumiem.

  Izmantojot mobilo lietotni eVeselībasPunkts (eHealthPoint) līdz ar zvanu uz ārkārtas tālruni 113 NMP dienestam var nodot arī zvanītāja atrašanās vietas datus (GPS koordinātes) un izsaucēja informāciju (vārds, uzvārds, personas kods), ja tāda ir ievadīta. Daudzos gadījumos šī informācija var būtiski paātrināt mediķu brigādes izsūtīšanu un palīdzības saņemšanu. Tāpat lietotne parādīs tuvāko ārstniecības iestādi, kontaktinformāciju un pakalpojumus, ko tā sniedz, kā arī navigācijas karti ar maršrutu uz tuvāko ārstniecības iestādi. Mobilo lietoti bez maksas var lejupielādēt Google Play un Apple Appstore.