Projekts PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information)

EK sadarbībā ar Austrijas Veselības un Sieviešu lietu ministriju (the Austrian Federal Ministry for Health and Women's Issues) finansē projektu PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information). Projektu realizē Austrijas Veselības institūts ((ÖBIG) un WHO EURO, kā arī ES dalībvalstu nacionālās institūcijas. Projekta mērķis ir izveidot interneta portālu, kurā tiks ievietota un aktualizēta informācija par zāļu cenu veidošanas un kompensācijas sistēmām ES valstīs.

Detalizētāka informācija par projektu pieejama: http://ppri.oebig.at/