Viena no Nacionālā veselības dienesta (NVD) funkcijām ir uzraudzīt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas ārstniecības iestādēs, kas ir līgumattiecībās ar NVD. 

Tiek uzraudzīta: 

 1. Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem. 
 2. Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pamatotība un apmaksa (atbilstoši tam, kas ir noteikts normatīvajos aktos un līgumos, kuras iestādes noslēdz ar NVD). 
 3. No pacientiem, kas saņem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, iekasēto maksājumu atbilstība (normatīvo aktu un līguma prasībām). 

NVD uzrauga arī aptieku darbību attiecībā uz ambulatorajai ārstēšanai paredzēto valsts kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanu iedzīvotājiem. Piemēram, pārbaudot, vai aptiekā pacientiem tiek izsniegti kompensējamie medikamenti atbilstoši kompensācijas nosacījumiem vai tiek izsniegts atbilstošs medikaments. 

Kā vērsties NVD sūdzības gadījumā? 

Ja Jums tika atteikts valsts apmaksāts veselības aprūpes pakalpojums, ir šaubas par pieprasītās samaksas pamatotību, ir pamatotas aizdomas par ārstniecības iestādes darba organizācijas pārkāpumu, sniedzot valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu (ārsta konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, laboratorisko izmeklējumu, ārstēšanos slimnīcā u.c.), vai arī aptiekas pārkāpumu valsts kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izsniegšanā, aicinām Jūs: 

 1. Sākotnēji vērsties pie ārstniecības iestādes vai aptiekas administrācijas, kura ir atbildīga par savas iestādes darba organizāciju un var rast ātrāku situācijas risinājumu.  
 2. Ja situāciju neizdodas atrisināt, aicinām Jūs vērsties NVD: 
  • Sazinoties ar NVD Klientu apkalpošanas centru - zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai rakstot uz nvd@vmnvd.gov.lv e-pasta adresi. 
  • Vēršoties NVD ar iesniegumu sev ērtajā veidā:  
   • iesniedzot iesniegumu e-adresē; 
   • nosūtot iesniegumu uz nvd@vmnvd.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; 
   • nosūtot pa pastu pašrocīgi parakstītu iesniegumu uz adresi Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, Latvija, LV-1012. 

Ja ārstniecības iestādes darba organizācija neatbilst normatīvo aktu vai līguma prasībām 

Gadījumā, ja NVD pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka ārstniecības iestādes darba organizācija neatbilst prasībām, tad NVD: 

 1. Uzdod ārstniecības iestādei novērst konstatētās nepilnības. Piemēram, nodrošināt atbilstošus ārsta pieņemšanas laikus iestādē, izvietot saprotamu un aktuālu publiski pieejamo informāciju pacientiem, nodrošināt atbilstošo rindu veidošanas kārtību valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai u.c. 
 2. Gadījumā, ja nepilnības nav novērstas, pirmajā reizē piemēro brīdinājumu ārstniecības iestādei, savukārt, konstatējot to pašu pārkāpumu atkārtoti - līgumsodu. 

Ja no pacienta nepamatoti iekasēta samaksa 

Gadījumā, ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka no pacienta ir nepamatoti vai nekorekti iekasēta samaksa, t.sk. pacienta līdzmaksājums, NVD uzdod ārstniecības iestādei atmaksāt pacientam nepamatoti iekasēto samaksu. Savukārt, ja ārstniecības iestāde par sniegto pakalpojumu ir saņēmusi arī nepamatotu maksājumu no valsts budžeta līdzekļiem, NVD veic šo līdzekļu ieturēšanu. 

Ja ir sūdzība par ārsta attieksmi vai ētiku 

Atbilstoši Veselības inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv publicētajai informācijai, ja ir sūdzība par ārsta attieksmi vai ētiku, ieteicams sākotnēji pārrunāt ar ārstniecības personu atšķirīgas attieksmes iemeslus un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārstniecības iestādes administrācijas, kura ir atbildīga par ārstniecības iestādes darba organizāciju un var rast ātrāku problēmas risinājumu, t.sk. izveidot komisiju ārstniecības personas rīcības izvērtēšanai. Vēl ir iespējams vērsties Latvijas ārstu biedrības Ētikas komisijā un Latvijas māsu asociācijas Ētikas komitejā. 

Pacientu un ārstu attiecību pamatprincipus nosaka Pacientu tiesību likums, Latvijas Ārstu Ētikas kodekss, taču katra ārstniecības iestāde var papildus noteikt savus profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus, t.sk. izveidot savu ētikas komisiju ārstniecības personu ētikas normu pārkāpumu izvērtēšanai.  

Katrai personai Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību, ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no viņa slimības rakstura un smaguma. 

Vairāk informācijas par iesnieguma iesniegšanu: