Datu bāze

  Pēdējās izmaiņas veiktas 01.01.2023. (izmaiņu apkopojumu aicinām skatīt zemāk esošajā "Izmaiņu reģistrā", savukārt iepriekšējās datu bāzes versijas skatīt zemāk esošajā sadaļā "Arhīvs"). Pakalpojumu tarifu datu bāze jaunā redakcijā ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 2022. gada 28. decembra iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/475/2022.

   Saistītā informācija

    Izmaiņu reģistrs

     Arhīvs

     Priekšlikumi izmaiņām manipulāciju sarakstā

      Sarakstā atsevišķās darblapās izdalītas:

      • jaunas un uz tarifa pārrēķinu iesniegtas esošas manipulācijas, ko šobrīd izskata NVD eksperti sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un asociācijām (informācija par kārtību, kādā pieteikt jaunu pakalpojumu iekļaušanu manipulāciju sarakstā un esošu tarifu pārrēķināšanu pieejama mājaslapas sadaļā "Pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana");
      • prioritāro pasākumu kopsavilkums (2023.-2025. gadam);
      • prioritāro pasākumu bērniem kopsavilkums (2023. - 2025. gadam).

      Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par failā atspoguļoto informāciju lūgums vērsties NVD Pakalpojumu attīstības nodaļā, rakstot uz e-pastu anete.baskevica@vmnvd.gov.lv.


      Jaunu medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

      Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

      TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

      TC - veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

      VC - mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
      D – darba samaksa;
      S – valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas;
      M – ārstniecības līdzekļi;
      E – izdevumi, kas ir saistīti ar pacientu ēdināšanu.

      FC - pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
      U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas
      (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi
      pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai,
      materiālu,energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);
      A – administratīvie izdevumi;
      N – nolietojums.