Datu bāze

  Pēdējās izmaiņas veiktas 01.07.2021. (izmaiņu apkopojumu aicinām skatīt zemāk esošajā "Izmaiņu reģistrā", savukārt iepriekšējās datu bāzes versijas skatīt zemāk esošajā sadaļā "Arhīvs").

  Pakalpojumu tarifu datu bāze ir apstiprināta ar Nacionālā veselības dienesta 2021. gada 02. jūlija iekšējo rīkojumu Nr. 16-2/284/202.

   


   Izmaiņas manipulāciju sarakstā uz 12.07.2021.

   Atbilstoši MK noteikumiem Nr.555 par “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 255. punktam līdz 2021. gada 31. decembrim Nacionālais veselības dienests manipulāciju sarakstā ir tiesīgs veikt izmaiņas biežāk nekā vienu reizi ceturksnī, ja izmaiņas saistītas ar Covid-19.


   Kritēriji prioritāri pārskatāmām veselības aprūpes pakalpojumu grupām

   Saistītā informācija

    Izmaiņu reģistrs

     Arhīvs

     Priekšlikumi izmaiņām manipulāciju sarakstā

      Sarakstā atsevišķās darblapās izdalītas:

      • jaunas un uz tarifa pārrēķinu iesniegtas esošas manipulācijas, ko šobrīd izskata NVD eksperti sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un asociācijām (informācija par kārtību, kādā pieteikt jaunu pakalpojumu iekļaušanu manipulāciju sarakstā un esošu tarifu pārrēķināšanu pieejama mājaslapas sadaļā "Pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana");
      • pozitīvo atzinumu sarakstā esošas jaunās manipulācijas, kas finansējuma pieejamības gadījumā tiks iekļautas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo pakalpojumu klāstā;
      • esošu manipulāciju tarifu pārrēķini, kam finansējuma pieejamības gadījumā tiks palielināts tarifs;
      • citas manipulāciju sarakstā veicamas izmaiņas.

      Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par failā atspoguļoto informāciju lūgums vērsties NVD Pakalpojumu attīstības nodaļā, rakstot uz e-pastu martina.livena-aizupiete@vmnvd.gov.lv.


      Jaunu medicīnas pakalpojumu iekļaušana un tarifu pārrēķināšana

      Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", veselības aprūpes pakalpojumu tarifus, tajā skaitā manipulāciju sarakstā iekļauto manipulāciju tarifus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

      TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + N)

      TC - veselības aprūpes pakalpojumu tarifs

      VC - mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):
      D – darba samaksa;
      S – valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas;
      M – ārstniecības līdzekļi;
      E – izdevumi, kas ir saistīti ar pacientu ēdināšanu.

      FC - pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):
      U – pieskaitāmās un netiešās ražošanas izmaksas
      (ar pacientu uzturēšanu saistītie izdevumi
      pakalpojumu apmaksai, riska maksājuma veikšanai,
      materiālu,energoresursu, ūdens un inventāra iegādei);
      A – administratīvie izdevumi;
      N – nolietojums.