Lai jaunu veselības aprūpes pakalpojumu virzītu iekļaušanai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā vai veiktu tāda veselības aprūpes pakalpojuma tarifa pārrēķinu, kas jau ir valsts apmaksājamo sarakstā, ārstniecības iestādei vai ārstniecības personu profesionālajai apvienībai (asociācijai) ir jāsagatavo iesniegums (brīvā formā) un aizpildīts atbilstošs iesnieguma pielikums.

Iesniegums un tā pielikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz Nacionālā veselības dienesta e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Ja iesniedzējam nav iespējas izveidot elektroniski parakstītu dokumentu, parakstītu iesniegumu ar pievienotu pielikumu var iesniegt personīgi vai iesūtīt pa pastu, adresējot to Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31 k/3, Rīgā, LV–1012. Pēc iesnieguma saņemšanas ar iesniedzēju sazināsies Nacionālā veselības dienesta eksperts, kurš izskatīs iesniegumu, un lūgs iesniegt dokumenta elektronisko versiju (bez elektroniskā paraksta, MS word un MS excel formātā).


Iesnieguma pielikumi:

  Pielikuma 9. punktu, kas nepieciešams tarifa aprēķināšanai, var aizpildīt vai nu šajā iesnieguma pielikumā MS Word formātā, vai arī atsevišķā MS Excel failā “Tarifa veidlapa”, iesniegumam pievienojot vienu vai divus failus.

    

   Pielikuma 3. punktu, kas nepieciešams pakalpojuma tarifa aprēķināšanai, var aizpildīt vai nu šajā iesnieguma pielikumā MS Word formātā vai atsevišķā MS Excel failā “Tarifa veidlapa”, iesniegumam pievienojot vienu vai divus failus.

    Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas, tarifa un ietekmes aprēķināšanas Nacionālais veselības dienests sagatavo atbildi par iespēju iekļaut veselības aprūpes pakalpojumu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un informē ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu profesionālo apvienību. Atbilde tiek sagatavota 30 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

    Papildu informāciju par pakalpojuma iesniegšanas kārtību var saņemt rakstot uz e-pastu inita.rolava@vmnvd.gov.lv.