Ārstniecības riska maksājums 2024. gadam

Informācija zāļu ražotāju pārstāvjiem 


Paziņojums par pakalpojumu sniedzēju atlasi

Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atkārtotu atlasi  dzemdes kakla vēža laboratoriskajiem izmeklējumi ar šķidruma citoloģijas metodi

Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi  dzemdes kakla vēža laboratoriskajiem izmeklējumi ar šķidruma citoloģijas metodi 


Apliecinājums par vakcināciju pret Covid-19

Apliecinājums par personas vakcināciju pret Covid-19


Psihologu un psihoterapeitu pakalpojumu sniegšana

Informācija par psihologu un psihoterapeitu pieteikšanos pakalpojuma sniegšanai


Veiktas izmaiņas Manipulāciju sarakstā, kas stājas spēkā no 01.07.2021.

Ar detalizētām izmaiņām Manipulāciju sarakstā NVD aicina iepazīties dokumentā "Manipulāciju saraksta izmaiņu reģistrs ", kas atrodams tīmekļavietnes sadaļā "Pakalpojumu tarifi".


Veiktas atkārtotas izmaiņas Manipulāciju sarakstā, kas stājas spēkā no 01.01.2021. un 01.02.2021.

NVD informē, ka saistībā ar situāciju valstī ir veiktas papildus izmaiņas Manipulāciju sarakstā. Aktualizētais Manipulāciju saraksts atrodams NVD tīmekļavietnes sadaļā "Profesionāļiem" – "Pakalpojumu tarifi".

Galvenās izmaiņas manipulāciju sarakstā, kas stājas spēkā no 01.01.2021.:

 • precizēti apmaksas nosacījumi un manipulāciju nosaukumi, lai to lietošana būtu vieglāk saprotama;
 • veikti precizējumi apmaksas nosacījumos individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) izmaksu segšanas manipulācijās, kas saistīts ar izmaiņām ģimenes ārstu, mājas aprūpes sniedzēju un atsevišķu ārstniecības iestāžu IAL finansēšanas kārtību;
 • veikti papildinājumi manipulāciju sarakstā un apmaksas nosacījumos, kas attiecas uz Covid-19 vakcinācijas procesa nodrošināšanu;
 • ir jaunas uzskaites un statistikas manipulācijas Covid-19 pacientu aprūpes veikšanai.

Izmaiņas, kas stājas spēkā no 01.02.2021.:

 • izveidotas jaunas piemaksas ārstniecības personām par darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā, kā arī veikts esošās piemaksas pārrēķins.

Ar detalizētām izmaiņām Manipulāciju sarakstā NVD aicina iepazīties failā "Manipulāciju saraksta izmaiņu reģistrs ", kas atrodams tīmekļavietnes sadaļā "Pakalpojumu tarifi".


Informācija iestādēm, kuras nodrošina dzemdību palīdzību, par jaundzimušo skrīninga nodrošināšanu ambulatori

NVD informē, ka četru jauno jaundzimušo skrīninga (vairāk informācijas zemāk esošajos failos “Valsts apmaksāts jaundzimušo ģenētiski iedzimto slimību skrīnings” un “Ārstniecības iestāžu saraksts, kurās veic ambulatoru jaundzimušo skrīningu”) paraugu paņemšana ambulatori var būt veicama vairākās situācijās:

 • izmainītu stacionārā paņemtā skrīninga rezultātu gadījumā, lai izslēgtu viltus pozitīvu rezultātu,
 • gadījumā, kad stacionārā paņemtais paraugs bijis nekvalitatīvs,
 • gadījumā, kad skrīnings stacionārā objektīvu iemeslu dēļ nav veikts.

Pašreiz jaunie skrīninga izmeklējumi ambulatori ir nodrošināmi ar neonatologa, ārsta ģenētiķa, ģimenes ārsta vai pediatra nosūtījumu un iestādēm ambulatorā kārtā jāuzņem visi pacienti ar nosūtījumu, nevis tikai tie jaundzimušie, kas konkrētajā iestādē ir dzimuši.

Skrīninga paraugu paņemšanas apmaksai ir veikti grozījumi sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu līgumos un pievienots jauns pakalpojumu veids “Jaundzimušo skrīninga nodrošināšana”, kas tiek apmaksāts virs līgumā noteiktā finansējuma apjoma (pēc faktiskā apjoma). Attiecīgi, ambulatori paņemot skrīninga paraugu, jānoformē ambulatorais talons, tajā norādot manipulāciju “40006 – Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru” un diagnozi Z13.8 “Citu precizētu slimību un traucējumu speciāli skrīningizmeklējumi”.

Ambulatoro talonu var aizpildīt šādas ārstniecības personas:

 • n39 – māsa (medicīnas māsa),
 • n40 – ambulatorās aprūpes māsa,
 • n41 – bērnu aprūpes māsa,
 • n52 – anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,
 • n28 – vecmāte,
 • n53 – ķirurģiskās aprūpes māsa.