Informējam, ka zāļu iegādes kompensācijas sistēmā 2023.gadā tiek plānota zāļu Lacosamidum un Ethosuximidum iekļaušana epilepsijas gadījumā, kā arī monoklonālo antivielu (Erenumabum, Fremanezumabum, Eptinezumabum) un Toxinum botulinicum A migrēnas gadījumā.  

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu zalu.novertesana@vmnvd.gov.lv vai zvanīt Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniecei Zintai Rugājai uz tālruni 67388197.