Lai nodrošinātu iestādes darbību un funkciju izpildi, Nacionālais veselības dienests ir šādu nekustamo īpašumu nomātājs:

Centrālais birojs un Rīgas nodaļa

 • Iznomātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BARONS KVARTĀLS"
 • Adrese: Cēsu iela 31, k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012
 • Nomas līgums spēkā līdz 2031. gada 22. maijam 
 • Nomas maksa: 7,25 eiro/m2  bez PVN

Zemgales nodaļa

 • Iznomātājs: Fiziska persona
 • Adrese: Katoļu iela 1-1, Jelgava, LV-3001
 • Nomas līgums spēkā līdz 2032. gada 1. martam
 • Nomas maksa: mēnesī – 1419,60 eiro bez PVN

Kurzemes nodaļa

 • Iznomātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
 • Adrese: Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, LV-3301
 • Nomas līgums spēkā līdz 2028. gada 31. decembrim
 • Nomas maksa: mēnesī – 504,27 eiro bez PVN

Vidzemes nodaļa

 • Iznomātājs: Smiltenes novada pašvaldība
 • Adrese: Pils iela 6, Smiltene, LV-4729
 • Nomas līgums spēkā līdz 2026. gada 1. jūlijam
 • Nomas maksa: mēnesī – 396,90 eiro bez PVN

Latgales nodaļa

 • Iznomātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
 • Adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401
 • Nomas līgums spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim
 • Nomas maksa: mēnesī – 213,35 eiro bez PVN

 

Vispārēja informācija par īpašumiem

 • Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā www.zemesgramata.lv;
 • Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv;
 • Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv;
 • Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”;
 • Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.