1. Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientēm ar augsta riska grūtniecību no 2024.gada janvāra ir ieviesis jaunu pakalpojumu saņemšanas kārtību - grūtnieču prioritāro aprūpi.
 2. Nosūtītājs uz grūtnieču prioritāro aprūpi var būt ginekologs, vecmāte, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists (ar mērķi, ja konsultācijas laikā speciālists konstatē, ka grūtniecei nepieciešams kāds izmeklējums, pats var to nozīmēt).
 3. Nosūtījumā jānorāda Z35 kodu SSK-10 redakcijā un blakus diagnozi, minot specifisku patoloģiju, saskaņā ar SSK-10 kodiem O00-O99; F53.0-F53.9. Papildus norāda pacientu grupu – grūtniece/gravida; e- nosūtījumu modulī būs atsevišķa sadaļa, kur varēs veikt atzīmi - grūtniece.
 4. Nosūtīt var uz:
  1. speciālista konsultāciju (pirmreizēju vai atkārtotu) vai izmeklējumu, ja pacientei pirms grūtniecības konstatēta sistēmiska saslimšana  un viņa atrodas dinamiskā uzraudzībā, slimības kontrolei lieto specifiskus medikamentus (1.un 2.tipa diabēts, hipertireoze, epilepsija u.c. neiroloģiskas saslimšanas, sirds - asinsvadu sistēmas saslimšanas, hematoloģiskas saslimšanas, bronhiālā astma u.c.);
  2. saistībā ar saslimšanu, kas diagnosticēta grūtniecības laikā (gestācijas diabēts, sirds ritma traucējumi, aizdomas par trombofīliju, aizdomas par onkoloģiskām saslimšanām u.c.).
 5. Dienests skaidro, ka grūtnieču prioritārā aprūpe  attiecināma uz jebkuru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu, tai skaitā izmeklējumiem.
 6. Nosūtītājs informē grūtnieci par pierakstīšanās kārtību uz grūtnieču prioritāriem pakalpojumiem, izskaidrojot nepieciešamību pieraksta brīdī informēt reģistratūru par SSK-10 diagnozes kodu Z35 un blakus diagnozi. Pierakstu uz pakalpojumu veic grūtniece. Ja nepieciešams, nosūtītājs sniedz atbalstu pieraksta veikšanā.
 7. Pakalpojumus ir tiesīga sniegt jebkura ārstniecības iestāde, kas ir līgumattiecībās ar Dienestu un jau nodrošina nepieciešamo pakalpojumu citām pacientu grupām. Apmaksa par pakalpojumiem, kas tiek sniegti grūtnieču prioritārās aprūpes ietvaros, tiek nodrošināta virs kvotas.
 8. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", 61.3.4. apakšpunktam: pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt nepieciešamā pakalpojuma sniegšanu grūtnieču prioritārās aprūpes ietvaros 10 darba dienu laikā no pieraksta brīža.
 9. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, pacientēm ar nosūtījumu uz grūtnieču prioritāro aprūpi, pierakstu uz nepieciešamo pakalpojumu ārstniecības iestādes reģistratūras ietvaros, neveidojot atsevišķu tālruņa numuru vai struktūrvienību.