Atbilstoši Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas rekomendācijām un lai nodrošinātu efektīvu dzemdes kakla vēža skrīningu ar augsti jūtīgu metodi, Nacionālais veselības dienests (NVD) atkārtoti izsludina* pieteikšanos veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei dzemdes kakla vēža laboratorisko izmeklējumu ar šķidruma citoloģijas metodi nodrošināšanai sākot ar 2021.gada 1.jūniju.

Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei, pretendentam jāiepazīstas ar pakalpojuma sniegšanas kārtību, ko izveidojusi NVD šķidruma citoloģijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Ar pakalpojuma sniegšanas kārtību var iepazīties NVD oficiālajā tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes” un sadaļā „Profesionāļiem → Pakalpojumu sniedzēju atlase”.

Pieteikumu valsts apmaksātu dzemdes kakla uztriepju izmeklējumiem ar šķidruma citoloģijas metodi pretendenti var iesniegt  līdz 2021.gada 24.maija plkst. 16:00,  nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv vai iesūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012.

Jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2021.gada 24.maija plkst. 16:00 Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012 vai nvd@vmnvd.gov.lv.

Pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām NVD piecu darba dienu laikā pārbaudīs pretendenta atbilstību vērtēšanas kritērijiem un sagatavos lēmumu par atbilstību vai neatbilstību vērtēšanas kritērijiem.

Jautājumu gadījumā lūgums kontaktēties ar Līvu Seili, telefona numurs 67043768 vai e-pastā Liva.Seile@vmnvd.gov.lv.

Saistītie dokumenti:

 

* Saskaņā ar 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2.apakšpunktu