No 2021.gada 1.jūnija Latvijā uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana un uzsākta tīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv darbība. Tā nodrošina personām piekļuvi saviem digitālajiem sertifikātiem, kā arī nodrošina iespēju verificēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifikātu QR kodus.  

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19. 

Vairāk informācijas par digitālajiem sertifikātiem var uzzināt tīmekļvietnes sadaļā "Digitālais Covid-19 sertifikāts".

 https://www.vmnvd.gov.lv/lv/digitalais-covid-19-sertifikats) 

Pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19, kā arī pēc personas pieprasījuma izsniedz un aizpilda angļu valodā Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību ar informāciju par vakcināciju pret Covid-19 infekciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem.