Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atvērtās atlases procedūru “Agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2023. gada 1.oktobra”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai sākot no 2023. gada 1.oktobra pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Pieteikumu valsts apmaksāto agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai sākot no 2023. gada 1.oktobra pretendenti var iesniegt no šī paziņojuma publicēšanas brīža līdz 2023.gada 1.decembra plkst. 16:00, nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv.

Pēc pretendentu pieteikuma saņemšanas NVD 10 (desmit) darba dienu laikā pārbaudīs pretendenta atbilstību vērtēšanas kritērijiem un sagatavos lēmumu par atbilstību vai neatbilstību vērtēšanas kritērijiem.

Jautājumu gadījumā lūgums kontaktēties ar Elīnu Engelbergu, telefona numurs 67387671 vai e-pastā Elina.Engelberga@vmnvd.gov.lv.

* Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” 4.1.1.apakšpunkts un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2. apakšpunkts.