(27.03.2020.)

Paziņojums par medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2020. gada 9.martā izsludināja atlases procedūru "Medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim".

2020. gada 27. martā pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt nolikumā grozījumus, lai pagarinātu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 30. aprīlim, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 4.1., 6.1. un 9.1. apakšpunktus.

Pieteikumu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai dienas stacionārā pretendenti var iesniegt līdz 2020. gada 30. aprīļa plkst. 16:00.

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.


  (25.03.2020.)

  Paziņojums par medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim

  Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) informē, ka valsts apmaksātā pakalpojuma "medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra" pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra pieteikuma iesniegšanas termiņš netiek pagarināts. Pieteikuma var iesniegt līdz 2020. gada 30. marta plkst. 17:00 klātienē vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, 4. stāvs, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2020. gada 30. marta plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, 4.stāvā, Rīgā, LV-1012.

  Sakarā ar izsludināto Latvijas Republikā ārkārtējo stāvokli, visi iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti slēgtā Komisijas sēdē 2020. gada 31. martā plkst. 10:00.

  Apkopojot visus no ārstniecības iestādēm iesūtītos jautājumus par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu, NVD ierakstīja video pamācību, kā aizpildīt pieteikuma veidlapu medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlasei.

  Atlases procedūras pieteikuma veidlapas aizpildīšanas video pamācība

   (09.03.2020)

   Paziņojums par medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim

   Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* atlases procedūru "Medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025.gada 31. decembrim". Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

    Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt NVD no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties Atlases procedūrā ir publicēts NVD oficiālajā tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv → Aktualitātes, līdz 2020.gada 30. martam:

    • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV – 1012, 2.stāvā, tālrunis +37167201282;
    • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV – 3301, tālrunis +37163323471;
    • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV – 5407, tālrunis +37165422236;
    • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV – 4729, tālrunis +37164772301;
    • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV – 3001, tālrunis +37163027249.

    Pieteikumu valsts apmaksātā pakalpojuma "medicīniskās rehabilitācijas dienas stacionāra" pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2021. gada 1. janvāra pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2020. gada 30. marta plkst. 17:00 klātienē vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, 4. stāvs, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2020. gada 30. marta plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, 4.stāvā, Rīgā, LV-1012.


    (09.03.2020.)

    Saņemto iebildumu un viedokļu apkopojums par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem

    Nacionālais veselības dienests informē, ka ir izvērtējis ārstniecības iestāžu un citu viedokļu sniedzēju iesūtītos iebildumus par 2019. gada 9. decembrī publicētajiem pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu. Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem un pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem pēc iebildumu izvērtēšanas var iepazīties šeit:


    (16.05.2019.)

    Atceļ ambulatorās un dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases rezultātus

    Trešdien, 15. maijā Nacionālajā veselības dienestā (NVD) notika medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisijas sēde, kurā komisija pieņēma lēmumu par ambulatorās un dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases, kura tika izsludināta pagājušā gada oktobrī, rezultātu anulēšanu.

    Komisija šādu lēmumu pamato ar to, ka atlases rezultātā ir samazinājusies ambulatoro pakalpojumu ģeogrāfiskā pieejamība Rīgā un citos reģionos, kas ir pretrunā ar stratēģiskās atlases mērķi.

    NVD veiks ambulatorās un dienas stacionāra medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases nolikuma precizējumus attiecībā uz pakalpojumu apjoma sadali plānošanas vienībās, un rudenī atlase tiks izsludināta atkārtoti. Precizējumu veikšana atlases nolikumā notiks, konsultējoties ar sadarbības partneriem.

    Vienlaikus NVD turpinās apsekot ārstniecības iestādes, lai izvērtētu un pārliecinātos par iestāžu spēju nodrošināt pakalpojumu apjomu un kvalitāti. Nepieciešamību turpināt iestāžu apsekošanu ne tikai Rīgā, bet arī citos Latvijas reģionos apstiprināja sešu Rīgas ārstniecības iestāžu apmeklēšana aprīļa beigās. NVD ieskatā šīs vizītes ļauj gūt izpratni par ārstniecības iestāžu cilvēkresursu un tehnoloģisko nodrošinājumu, ka arī par iestāžu ilgtermiņa attīstības redzējumu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā.

    Lai ārstniecības iestādes varētu plānot savu darbu un lai pakalpojumu apjoma pārdale notiktu prognozējami un pakāpeniski, atkāroti organizētās atlases rezultāti tiks attiecināti un stāsies spēkā ar 2021. gadu, līdz tam iestādēm strādājot esošajā kārtībā.

    Vienlaikus NVD norāda, ka stacionārās rehabilitācijas pakalpojumu atlases rezultāti paliek spēkā.

    Jau ziņots, ka 2018. gadā NVD uzsāka vairāku valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju stratēģisko atlasi. Medicīniskās rehabilitācijas stratēģiskās atlases mērķis ir uzlabot rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visā Latvijas teritorijā, panākot pakalpojumu sniegšanas pēctecību un rezultātu izsekojamību.  


    (21.03.2019.)

    Pabeigta medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases pretendentu izvērtēšana

    Nacionālais veselības dienests informē līgumpartnerus, ka ir pabeigta valsts apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases pretendentu izvērtēšana. Lēmumi par atlases rezultātiem pretendentiem par pakalpojumiem diennakts stacionārā tiks nosūtīti līdz 27. martam, savukārt par pakalpojumiem ambulatori – līdz marta beigām.

    Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi arī lēmumu, ka:

    • tiesības sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus diennakts stacionārā atbilstoši atlases procedūras rezultātiem pretendenti iegūs no 2019. gada 1. aprīļa.
    • tiesības sniegt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ambulatori vai dienas stacionārā – pretendentiem tiks piešķirtas no 2019. gada 1. oktobra. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā vēsturisko pacientu plūsmu, ārstniecības iestādēs veidotās rindas pakalpojumu saņemšanai un ietekmi, kādu uz pacientiem un pakalpojuma pieejamību radīs atlases rezultāti, ja pakalpojumu sniegšana atbilstoši tiem tiks uzsākta bez pārejas laika.  

    Līdz ar to līdz 2019. gada 1. oktobrim medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus ambulatori vai dienas stacionārā turpina sniegt tās ārstniecības iestādes, kurām šobrīd ir spēkā esošs līgums par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ambulatori vai dienas stacionārā.

    Finanšu paziņojumi par plānoto līguma apjomu periodam no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 30. septembrim ārstniecības iestādēm tiks nosūtīti līdz marta beigām.  


    (02.11.2018.)

    Skaidrojums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem par atlases kritēriju būtību un vērtēšanu

    Nacionālais veselības dienests ir saņēmis medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pretendentu lūgumu skaidrot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases nolikuma 9.4.; 9.5.2.1.; 9.5.3.2.; 9.7.; 9.7.2.; 9.12.2.; 9.5.1.1. un 9.8.6. apakšpunktos noteiktās prasības. Dienests sniedz skaidrojumu par iepriekšminētajām prasībām un informē par kārtību, kādā tās tiks vērtētas.


     (23.10.2018.)

     Paziņojums par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada

     Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* atlases procedūru "Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada". Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem. 

     Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2018. gada 13. novembrim NVD 4. stāvā,  Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012, tālr. 67043743, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

     Ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties un tā kopiju saņemt NVD darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atlases procedūrā ir publicēts NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Aktualitātes" līdz 2018. gada 13. novembrim:

     • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012, 2.stāvā, tālrunis +37167201282;
     • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis +37163323471;
     • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV-5407, tālrunis +37165422236;
     • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV-4729, tālrunis +37164772301;
     • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001, tālrunis +37163027249.

     Pieteikumu valsts apmaksātā pakalpojuma "medicīniskās rehabilitācijas" pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada 1.janvāra pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2018. gada 13. novembrim plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2018. gada 13. novembra plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

     * Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums" un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 5.3.2. apakšpunktu.


     Saņemto iebildumu un viedokļu apkopojums par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem

     Nacionālais veselības dienests informē, ka ir izvērtējis ārstniecības iestāžu un citu viedokļu sniedzēju iesūtītos iebildumus par 2019. gada 9. decembrī publicētajiem pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu. Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem un pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem pēc iebildumu izvērtēšanas var iepazīties šeit:


     (29.06.2018.)

     Paziņojums par rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem

     Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem* informē, ka 2018. gadā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase šādu pakalpojumu sniegšanai:

      

     1. Rehabilitācijas pakalpojumi dienas stacionārā un ambulatori, kuri ietver:

     • subakūtā un ilgtermiņa rehabilitācija dienas stacionārā;
     • akūtā, subakūtā un ilgtermiņa rehabilitācija ambulatori.

       2. Stacionārās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ietver:

       • agrīnas subakūtas rehabilitācijas pakalpojumi rehabilitācijas gultās;
       • subakūtas kompleksas rehabilitācijas pakalpojumi rehabilitācijas gultās:
       • ilgtermiņa rehabilitācijas pakalpojumi/dinamiskā novērošana;
       • perinātālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācija (P90-P96);
       • bērnu vispārējā rehabilitācija.

         Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem iespējams iepazīties šeit:

         Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2018. gada 13. jūlijam (ieskaitot) personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

         Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi veiks Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 225.226.227. un 230. punktā noteiktajā kārtībā.

         *Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 224.punktu. 


         (15.05.2018.)

         Skaidrojums pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju (PET/DT) pakalpojumu sniedzējiem par atlases kritēriju vērtēšanu

         Nacionālais veselības dienests ir saņēmis AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" lūgumu sniegt skaidrojumu par PET/DT pakalpojumu sniedzēju atlases nolikuma 9.1.4. apakšpunktā un 9.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām un līdz ar to sniedz PET/DT pakalpojuma sniegšanas pretendentiem skaidrojumu par šīm prasībām, un informē par kārtību, kādā tās tiks vērtētas:

         • Atlases nolikuma 9.1.4. apakšpunktā noteikts, ka pretendentam (vai izmeklējuma veikšanai izmantoto aktīvo vielu piegādātājam) jābūt iekļautam Zāļu valsts aģentūras (ZVA) reģistrēto aktīvo vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju sarakstā (ja sarakstā nav iekļauts pats pretendents, bet piegādātājs, tad pretendents norāda piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi). NVD skaidro, ka šī prasība iekļauta ar mērķi pārliecināties, ka pretendents izmeklējuma veikšanai izmanto normatīvajiem aktiem atbilstošus radiofarmaceitiskos preparātus, un tās mērķis nav bijis ierobežot godīgu konkurenci. NVD aicina pretendentu, aizpildot pieteikuma 2.5.4. apakšpunktu, nepieciešamības gadījumā papildināt to ar skaidrojumu, ka neveic zāļu ražošanu, izmantojot aktīvās vielas, bet gan izmeklējumu veikšanai nepieciešamos radiofarmaceitiskos preparātus saņem no piegādātāja (norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi). Ja šāda informācija būs norādīta un pretendenta norādītais piegādātājs saskaņā ar ZVA datiem būs saņēmis speciālu atļauju farmaceitiskai darbībai ar radiofarmaceitiskiem preparātiem, atlases komisija uzskatīs, ka pretendents atbilst 9.1.4. apakšpunkta prasībām. Tāpat NVD aicina, aizpildot pieteikuma 5.punktu par radiofarmaceitiskajiem preparātiem, nepieciešamības gadījumā paplašināt sniedzamo informāciju un atsaukties uz Latvijas Zāļu reģistrā iekļautiem radiofarmaceitiskiem līdzekļiem.
         • Atlases nolikuma 9.4.7. apakšpunktā ir noteikts, ka monitora pikseļu attālums (pixel pitch) ir ap 0,200 mm, bet ne lielāks kā 0,210 mm, savukārt nolikuma 9.4.8. apakšpunktā ir noteikts, ka monitora diagonāle – 19 līdz 21 colla; attēlošanas matrica ne mazāka kā 1024x1024; attēla rekonstrukcijas matrica ne mazāka kā 512x512. Ņemot vērā, ka vadlīnijās, uz kurām atsaucas AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" (The Royal College of Radiologists. IT guidance documents. Picture archiving and communication systems (PACS) and quality assurance), nav atsevišķi izdalīts nolikuma 9.4.7. apakšpunktā noteiktais pikseļu attālums, kā arī saprotot, ka šī rādītāja neliela novirze no nolikuma prasībās norādītājiem parametriem nevar ietekmēt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, atlases komisija neņems vērā nebūtiskas novirzes no atlases nolikuma 9.4.7. apakšpunktā noteiktajiem parametriem, pieņemot, ka pikseļu attālums var būt ne mazāks par 0,200 mm.Savukārt attiecībā uz nolikuma 9.4.8. apakšpunktu NVD nesaskata izvirzīto prasību neatbilstību AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" pieminētajām vadlīnijām un šajā apakšpunktā noteiktās prasības izvērtēs atbilstoši atlases nolikumā noteiktajam.

         (26.04.2018.)

         Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniegšanai

         Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* atlases procedūru par veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju atlasi pakalpojuma "Pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju" sniegšanai no 2018. gada 1. jūlija.

         Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

         Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2018. gada 17. maijam NVD 4. stāvā,  Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012, tālr. +37167043743, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

         Pieteikumu valsts apmaksātā pakalpojuma "pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju" sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada 1. ūlija pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2018. gada 17. maijam plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2018. gada 17. maija plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

         *Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".


         (29.03.2018.)

         Saņemto iebildumu un viedokļu apkopojums par Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem

         Nacionālais veselības dienests informē, ka ir izvērtējis ārstniecības iestāžu un citu viedokļu sniedzēju iesūtītos iebildumus par 2018. gada 1. martā publicētajiem pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu. Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem var iepazīties šeit:


         (01.03.2018.)

         Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem

         Nacionālais veselības dienests  informē*, ka 2018. gadā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase šāda pakalpojuma sniegšanai: pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju.

         Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem iespējams iepazīties šeit: Pozitronu emisijas tomogrāfijas ar datortomogrāfiju pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi.

         Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2018. gada 12. martam personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012, vai elektroniski parakstīt un nosūtīt uz elektronisko pastu nvd@vmnvd.gov.lv.

         Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi veiks Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 225.226.227. un 230. punktā noteiktajā kārtībā.

         *Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 385. punktu.


         (08.11.2017.)

         Skaidrojums stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzējiem par ārstniecības iestādē nodarbināto ķirurgu pieredzi valsts apmaksāto ķirurģisko operāciju veikšanā

         Nacionālais veselības dienests (NVD) ir saņēmis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" jautājumu par nolikuma 9.3.6.2. apakšpunktu attiecībā uz ārstniecības personas, kuras sniegs ķirurģiskos onkoloģiskos pakalpojumus, pieredzi, proti, vai ķirurģiskās operācijas veikšanas pieredze nolikuma 9.3.6.2.13. apakšpunktā minētajā lokalizācijā – muskuļu un skeleta sistēma – ārstniecības personai ir būtiska pacientiem ar jebkuru diagnozi vai tikai pacientiem, kuriem pamata diagnoze ir ļaundabīga onkoloģiska saslimšana (pēc SSK-10: C00-C80 un C97).

         NVD vērš uzmanību, ka nolikuma 9.3.6.2. apakšpunktā norādīts, ka ārstniecības personas pieredze aktuāla ķirurģisko operāciju veikšanā pacientam ar jebkuru diagnozi atbilstoši šī nolikuma 4. pielikumā esošajam NCSP ķirurģisko manipulāciju sarakstam. Savukārt nolikuma 4. pielikumā "NCSP ķirurģiskās manipulācijas, kas tiek pielietotas pacientu ar pamata diagnozi "ļaundabīgi audzēji"(SSK-10 C00-C80 un C97) ārstēšanā" uzrādīts manipulāciju saraksts, kuras pēc Vadības informācijas sistēmā ievadītās informācijas ir veiktas onkoloģiskajiem pacientiem.

         Ņemot vērā iepriekš minēto, NVD precizē, ka ārstniecības personai, kura sniegs ķirurģiskos onkoloģiskos pakalpojumus svarīga ir pieredze nolikuma 4. pielikumā norādīto NCSP manipulāciju veikšanā nolikuma 9.3.6.2. apakšpunktā norādītajā apjomā neatkarīgi no pacienta diagnozes. 


         (26.10.2017.)

         Skaidrojums ambulatoro mamogrāfijas pakalpojumu sniedzējiem par pakalpojuma sniegšanā izmantojamo iekārtu tehnisko prasību vērtēšanu

         Nacionālais veselības dienests ir saņēmis Veselības aprūpes darba devēju asociācijas jautājumu attiecībā uz prasību mamogrāfa uztvērēja un kompresijas plates izmēriem un līdz ar to informē ambulatorās mamogrāfijas pakalpojuma sniedzējus par kārtību, kādā šī prasība tiks vērtēta.

         Atlases nolikuma 9.1.5.5. apakšpunktā ir noteikts, ka uztvērēja un kompresijas plates izmēram jābūt ne mazākam kā 18x24 cm un 24x30 cm.

         Ņemot vērā, ka atsevišķiem ražotājiem mamogrāfa uztvērēja un kompresijas plates izmēri nebūtiski atšķiras un šīs atšķirības neietekmē pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, vērtējot ambulatorās mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju atbilstību atlases nolikuma prasībām, atlases komisija neņems vērā nebūtiskas novirzes (1 cm robežās) no atlases nolikuma  9.1.5.5. apakšpunktā noteiktajiem parametriem. 


         (23.10.2017.)

         Paziņojums par grozījumiem ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumā

         Nacionālais veselības dienests (NVD) 2017. gada 13. oktobrī ir izsludinājis atlases procedūru "Ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada", kuras nolikumā ir veikti grozījumi prasībās ambulatorās mamogrāfijas veikšanai izmantojamajām iekārtām, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 9.1.5.2. apakšpunktu un līdz ar to pagarinot pieteikšanās termiņu minētajai atlasei.

         Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt līdz 2017. gada 15. novembrim plkst. 17:00.

         Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.

         Paziņojums par izmaiņām atlases nolikumā tiks publicētas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 24. oktobrī.


          (13.10.2017.)

          Paziņojums par ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasi

          Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izsludina atlases procedūru "Ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada", lai no jauna atlasītu minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus.

          Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kurus izvērtēja un precizēja saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.


           Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2017. gada 3. novembrim Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00:

           • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV – 1012, 2.stāvā, tālrunis +37167201282 
           • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV – 3301, tālrunis +37163323471;
           • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV – 5407, tālrunis +37165422236; 
           • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV – 4729, tālrunis +37164772301;
           • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV – 3001, tālrunis +37163027249.

           Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2017. gada 3. novembra plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2017. gada 3. novembra plkst.17:00 Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

           * Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".


           (11.10.2017.)

           Nacionālais veselības dienests 2017. gada 4. oktobrī tikās ar Latvijas Ķirurģijas asociācijas pārstāvjiem un vienojās par sadarbību, lai rastu efektīvākus risinājumus kārtībai, kādā dienests vērtēs plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti pēc līgumu par plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas nodrošināšanu noslēgšanas ar atlasē izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem.


           (25.08.2017.)

           Nacionālais veselības dienests ir izvērtējis ārstniecības iestāžu iesniegtos iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu.

           Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem var iepazīties šeit:


           (30.06.2017.)

           Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem

           Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem* informē, ka 2017. gadā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase šādu pakalpojumu sniegšanai:

           1. 1. stacionārā ārstniecības iestādē plānveidā veicama onkoloģiskā ārstēšana, kura ietver:

           • ķirurģiju;
           • staru terapiju;
           • ķīmijterapiju.

           2. ambulatorā mamogrāfija, kura ietver:

           • krūts vēža skrīninga izmeklējumus;
           • diagnostiskās mamogrāfijas izmeklējumus;
           • mobilā mamogrāfa kabinetu krūts vēža skrīninga izmeklējumus.

           3. medicīniskā apaugļošana. 

            

           Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem iespējams iepazīties šeit:

           Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2017. gada 14. jūlijam personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

           Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi veiks Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 225.226.227. un 230. punktā noteiktajā kārtībā.

           *Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 224.punktu.