Ar mērķi nodrošināt Covid-19 vakcinācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotajiem Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* Covid-19 vakcinācijas izbraukuma pakalpojumu sniedzēju papildu atlases procedūru Rīgas plānošanas vienībā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas Covid-19 vakcinācijas izbraukuma pakalpojumu sniedzēju papildus atlasei Rīgas plānošanas vienībā pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD Covid-19 vakcinācijas izbraukuma pakalpojumu sniedzēju papildu atlases Rīgas plānošanas vienībā komisija.

Ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties NVD oficiālajā tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv, sadaļā “Aktualitātes” un sadaļā „Profesionāļiem → Pakalpojumu sniedzēju atlase”.

Pieteikumu valsts apmaksātā Covid-19 vakcinācijas izbraukuma pakalpojumu sniedzēju papildu atlasei Rīgas plānošanas vienībā pakalpojumu sniegšanai no 2021.gada 1.aprīļa pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2021. gada 26. marta plkst. 15:00,  nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv vai iesūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012.

Jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2021. gada 26. marta plkst. 15:00 Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012 vai nvd@vmnvd.gov.lv.

* Saskaņā ar 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2.apakšpunktu