Nacionālais veselības dienests monitorējot pakalpojumu pieejamību ir konstatējis, ka gaidīšanas rindas uz agrīnās intervences pakalpojumu bērniem, uz 1.11.23.  vidēji valstī ir 55 dienas, pašreiz pakalpojumu sniedz 6 ārstniecības iestādes. Lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu plašāku pakalpojumu sniedzēju klāstu, Dienests veidoja informatīvu semināru ārstniecības iestādēm, ar mērķi informēt par pakalpojuma būtību un piesaistīt jaunus pakalpojumu sniedzējus. Seminārā, ārstniecības iestādes, kas būtu gatavas piedalīties pakalpojuma atlasē informēja, par radušos situāciju, ka pašreiz sertificēti logopēdijas speciālisti (skolotājs logopēds, logopēds) rehabilitācijas multidisciplinārās komandas ietvaros ir tiesīgi sniegt un jau sniedz logopēdijas pakalpojumus līdzvērtīgi audiologopēdam un aicināja dienestu paplašinot jaunā pakalpojuma sniedzēju klāstu, pieturēties pie vienota principa.

Ņemot vērā jau šobrīd radušos situāciju pakalpojuma pieejamībā, Dienests pieņēmis lēmumu grozīt Atlases nolikumu un Agrīnās intervences pakalpojuma sniegšanas kārtību, nosakot, ka agrīnās intervences pakalpojumu sniedz multiprofesionāla komanda, t.sk audiologopēds un/vai logopēdijas speciālists (skolotājs logopēds, logopēds), kas ir sertificēts un reģistrēts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Dienests atgādina, ka pieteikumu valsts apmaksāto agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendenti var iesniegt līdz 2023.gada 1.decembra plkst. 16:00, nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv.