Dienests informē, ka 2023.gada 15.maijā notika sanāksme ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un ārstniecības iestādēm, kuras izrādījušas interesi par valsts apmaksātu agrīnās intervences pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 6 gadu vecumam ar autiskā spektra traucējumiem (turpmāk – Agrīnā intervence). Uzklausot visu iesaistīto ārstniecības iestāžu paustos viedokļus un uzdotos jautājumus par Agrīno intervenci, tika konstatēts, ka būtiski atšķiras ārstniecības iestāžu izpratne par šī pakalpojuma būtību.

Ņemot vērā būtiskās atšķirības ārstniecības iestāžu izpratnē par Agrīnās intervences pakalpojuma nodrošināšanu un atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.850 3.punktu (“3. Dienestam ir šādas funkcijas:

3.1. administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem norēķināties par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm;

3.2. uzraudzīt dienesta administrēšanā nodoto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs un aptiekās;…), Dienestam ir pamatotas bažas, ka piešķirtie budžeta līdzekļi netiks izlietoti tam piešķirtajam mērķim, kā rezultātā, lai izslēgtu varbūtību, ka pacientiem netiek nodrošināts pietiekoši kvalitatīvs pakalpojums visā Latvijas teritorijā, Dienests pieņēmis lēmumu grozīt Atlases nolikumu un Agrīnās intervences pakalpojuma sniegšanas kārtību, papildinot ar prasību, ka ABA speciālists ir viens no obligātajiem speciālistiem, kurš nodrošina Agrīnās intervences pakalpojumu multiprofesionālās komandas ietvaros.

Ņemot vērā augstāk minēto, Dienests pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu Agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases procedūrai līdz 2023.gada 24.maijam. Ārstniecības iestādes, kuras šobrīd jau iesniedza pieteikumus, līdz minētajam termiņam var iesniegt pieteikuma precizējumus, ja iesniegtajā pieteikumā nav norādīts ABA speciālists.

Atlases pieteikumu atvēršana notiks atklātā sēdē 2023.gada 25.maijā plkst.9.30.