Atbilstoši Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas rekomendācijām, lai nodrošinātu efektīvus dzemdes kakla vēža skrīninga, pēcskrīninga un diagnostiskos izmeklējumus, Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* pieteikšanos šķidruma citoloģijas un Cilvēka papilomas vīrusa (CPV) laboratorisko pakalpojumu sniedzēju atlasei.

Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei, pretendentam jāiepazīstas ar pakalpojuma sniegšanas kārtību, ko izveidojusi NVD šķidruma citoloģijas un Cilvēka papilomas vīrusa (CPV) pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Ar pakalpojuma sniegšanas kārtību iespējams iepazīties NVD oficiālajā tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv, sadaļā „Profesionāļiem → Pakalpojumu sniedzēju atlase”.

Pieteikumu valsts apmaksātiem dzemdes kakla vēža skrīninga, pēcskrīninga un diagnostiskiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pretendenti var iesniegt  līdz 2022.gada 27.maija plkst. 16:00,  nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi nvd@vmnvd.gov.lv vai iesūtīt pa pastu Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012.

Jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2022.gada 27.maija plkst. 16:00 Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012 vai nvd@vmnvd.gov.lv.

Pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām NVD desmit darba dienu laikā pārbaudīs pretendenta atbilstību vērtēšanas kritērijiem un sagatavos lēmumu par atbilstību vai neatbilstību vērtēšanas kritērijiem.

Jautājumu gadījumā lūgums kontaktēties ar Līvu Seili, telefona numurs 67043768 vai e-pastā Liva.Seile@vmnvd.gov.lv.

Saistītie dokumenti:

 

* Saskaņā ar 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2.apakšpunktu