(01.09.2023.) 

Nacionālais veselības dienests, ņemot vērā lielo skaitu saņemto iebildumu par izstrādāto pakalpojumu sniedzēju atlases kritēriju projektu, pārskata atlases kritērijus un atlases organizēšanas veidu. Par pakalpojumu sniedzēju atlases veidu un kritērijiem savlaicīgi tiks informēti visi esošie, kā arī gaidīšanas sarakstā reģistrētie veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzēji. Paziņojums tiks ievietots arī Dienesta tīmekļvietnē.


(09.08.2023.)

Saņemto iebildumu, viedokļu un skaidrojumu apkopojums par Ārsta palīga vai māsas pacienta veselības aprūpe mājās un rehabilitācijas speciālistu veselības aprūpe mājās bērniem un pieaugušajiem pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem.

Nacionālais veselības dienests informē, ka ir izvērtējis ārstniecības iestāžu un citu viedokļu sniedzēju iesūtītos iebildumus par 2023. gada 2.jūnijā publicētajiem pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu. Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem un pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem pēc iebildumu izvērtēšanas var iepazīties 1. pielikumā.


(20.06.2023.)

Nacionālais veselības dienests informē, ka 2023. gada III ceturksnī ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase “Ārsta palīga vai māsas pacienta veselības aprūpe mājās un rehabilitācijas speciālistu veselības aprūpe mājās bērniem un pieaugušajiem” pakalpojumu sniegšanai no 2024.gada 1. janvāra.

Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem var iepazīties 1. pielikumā “Pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi Ārsta palīga vai māsas pacienta veselības aprūpe mājās un rehabilitācijas speciālistu veselības aprūpe mājās bērniem un pieaugušajiem”. Lai atvieglotu dokumenta izskatīšanu, NVD ir sagatavojis 2. pielikumu, kurā ir pieejama tabula - šobrīd spēkā esošās kārtības salīdzinājums ar jaunajām prasībām.

Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2023.gada 23. jūnijam elektroniski parakstot un nosūtot uz elektronisko pastu nvd@vmnvd.gov.lv

Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests publicēs iebildumu vērtēšanas rezultātus un, nepieciešamības gadījumā, precizēs pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumus pēc iebildumu izvērtēšanas.