(21.02.2024)  

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūras rezultātiem Zemgales reģionā

Nacionālais veselības dienests sniedz informāciju, ka Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūrai Zemgales reģionā pieteikušies 2 pretendenti.

Atlases komisija, izskatot Atlasei iesniegtos pretendentu piedāvājumus, rīkojas atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai. Komisija izvērtēja katra Pretendenta atbilstību atlases noteikumiem divās kārtās – atbilstību vispārējām prasībām un speciālajām prasībām.

Noslēdzoties pakalpojuma sniedzēju atlasei, tiesības slēgt līgumu par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā Zemgales reģionā līdz 2028.gada 31.decembrim ieguva SIA “CILVĒKS”.


(10.01.2024) 

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Zemgales reģionā

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina atlases procedūru “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Zemgales reģionā". Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases komisija.

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVD elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv līdz 2024.gada 24.janvārim plkst.17:00

Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sēdē 2024. gada 25.janvārī plkst. 11:00

Lūdzam Pretendentus, kas grib piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, pieteikt savu dalību, norādot iestādes nosaukumu un dalībnieku e-pastus, rakstīt julija.voropajeva@vmnvd.gov.lv


(29.12.2023) 

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūras rezultātiem

Nacionālais veselības dienests sniedz informāciju, ka Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūrai pieteikušies 10 pretendenti, aptverot visus Latvijas reģionus. Uz Rīgas valstspilsētas Daugavas labo krastu un Rīgas reģionu saņemti 6 pieteikumi, uz Rīgas valstpilsētas Daugavas kreiso krastu un Rīgas reģionu saņemti 3 pieteikumi,  uz Kurzemes reģionu saņemti 1 pieteikums, uz Vidzemes reģionu saņemti 2 pieteikumi, uz Zemgales reģionu saņemts 1 pieteikums,  uz Latgales reģionu saņemti 3 pieteikumi.

Atlases komisija, izskatot Atlasei iesniegtos pretendentu piedāvājumus, rīkojas atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai. Komisija izvērtēja katra Pretendenta atbilstību atlases noteikumiem divās kārtās – atbilstību vispārējām prasībām un speciālajām prasībām. Gadījumos, kad Pretendents ir iesniedzis Pieteikumu uz vairākiem Pakalpojuma sniegšanas reģioniem, komisija vērtēja Pretendenta atbilstību prasībām katram reģionam atsevišķi. Saskaņā ar Nolikumu katrā reģionā tiesības slēgt Līgumu par Pakalpojuma sniegšanu  tika piešķirtas visiem Pretendentiem, kas izpilda visas Nolikuma prasības.

Noslēdzoties pakalpojuma sniedzēju atlasei, tiesības slēgt līgumu par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim ieguva:

 • Kurzemes reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care
 • Vidzemes reģionā - SIA MED4U
 • Latgales reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care
 • Rīgas Valstspilsētas labajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā - SIA Hospiss māja un SIA MED4U
 • Rīgas Valstspilsētas kreisajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care un SIA MED4U

Zemgales reģionā līgums nav noslēgts ne ar vienu pakalpojuma sniedzēju. Tuvākajā laikā uz Zemgales reģionu tiks sludināta atkārtota pakalpojuma sniedzēju atlase.


(28.11.2023) 

Atbildes uz saņemtiem jautājumiem par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem

Nacionālais veselības dienests informē, ka ir saņēmis jautājumus par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem. Atlases komisija sagatavoja atbildes uz saņemtiem jautājumiem par pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem, ar ko var iepazīties pielikumā.


(27.11.2023) 

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2023. gada 24.novembrī izsludināja atlases procedūru "Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim".

2023. gada 27. novembrī pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt nolikumā grozījumus, precizējot reģionos ietilpstošos novadus, reģionu iedzīvotāju skaitu un plānoto pacientu skaitu, atbilstoši veicot izmaiņas nolikuma 2.pielikuma 1.1.apakšpunktā. Ņemot vērā veiktas izmaiņas, tika pieņemts lēmums arī pagarināt pieteikšanas termiņu par vienu dienu.

Atbilstoši veiktajām izmaiņām Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVD elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv līdz 2023.gada 8.decembrim plkst.17:00

Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sēdē 2023. gada 11.decembrī plkst. 11:00

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.


(24.11.2023) 

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina atlases procedūru “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra". Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases komisija.

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVD elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv līdz 2023.gada 7.decembrim plkst.17:00

Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sēdē 2023. gada 8.decembrī plkst. 11:00

Lūdzam Pretendentus, kas grib piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, pieteikt savu dalību, norādot iestādes nosaukumu un dalībnieku e-pastus, rakstīt julija.voropajeva@vmnvd.gov.lv

Tuvākajā laikā NVD tīmekļvietnē tiks publicēts arī LĪGUMA par paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniegšanu un apmaksu projekts.


(15.11.2023) 

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim

 Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) līdz 2023. gada 24. novembrim plāno izsludināt atlases procedūru “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2024.gada 1.janvāra".

Lai iepazīstinātu Pretendentus ar izstrādāto pakalpojumu sniedzēju atlases nolikuma projektu, NVD organizē attālināto sanāksmi, kur var piedalīties visi, kas ir ieinteresēti pakalpojuma sniegšanā un izskata iespējas pieteikties atlasei.

Sanāksme notiks 2023. gada 21.novembrī plkst. 10:00

Lai piedalīties sanāksmē, lūdzam līdz 20.11.2023 dienas beigām atsūtīt informāciju uz e-pastu julija.voropajeva@vmnvd.gov.lv par personām, kas piedalīsies, norādot iestādi un e-pastu.


(19.10.2023) 

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūras rezultātu atcelšanu

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja pieņemto lēmumu atcelt Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūras rezultātus,  NVD nav tiesīgs slēgt līgumus par šī  pakalpojuma nodrošināšanu ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri iepriekš īstenotajā atlasē ieguva maksimālo vērtēšanas punktu skaitu.

Izprotot iedzīvotāju vajadzību pēc paliatīvās aprūpes pakalpojuma, NVD darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk to varētu nodrošināt. Pēc pakalpojumu sniedzēju atlases nolikuma precizējumiem, jau tuvākajā laikā NVD atkārtoti izsludinās pakalpojumu sniedzēju atlasi.

Jau vēstīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojā tika apstrīdēta NVD īstenotā pakalpojuma sniedzēju atlases procedūra par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā nodrošināšanu. Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, tika apturēts līgumu slēgšanas process ar pakalpojumu sniedzējiem, kas liedza sākt veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu ar šā gada 1.oktobri.


(15.09.2023)

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūras rezultātiem

Nacionālais veselības dienests sniedz informāciju, ka Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūrai pieteikušies 10 pretendenti, aptverot visus Latvijas reģionus. Uz Rīgas valstspilsētas Daugavas labo krastu un Rīgas reģionu saņemti 6 pieteikumi, uz Rīgas valstpilsētas Daugavas kreiso krastu un Rīgas reģionu saņemti 6 pieteikumi,  uz Kurzemes reģionu saņemti 4 pieteikumi, uz Vidzemes reģionu saņemti 2 pieteikumi, uz Zemgales reģionu saņemts 1 pieteikums,  uz Latgales reģionu saņemti 2 pieteikumi.

Atlases komisija, izskatot Atlasei iesniegtos pretendentu piedāvājumus, rīkojas atbilstoši Nolikumā noteiktajai kārtībai. Komisija izvērtēja katra Pretendenta atbilstību atlases noteikumiem divās kārtās – atbilstību vispārējām prasībām un speciālajām prasībām. Gadījumos, kad Pretendents ir iesniedzis Pieteikumu uz vairākiem Pakalpojuma sniegšanas reģioniem, komisija vērtēja Pretendenta atbilstību prasībām katram reģionam atsevišķi. Saskaņā ar Nolikumu katrā reģionā tiesības slēgt Līgumu par Pakalpojuma sniegšanu  tika piešķirtas vienam Pretendentam, kura piedāvājums II kārtā konkrētā reģionā ir ieguvis lielāko punktu skaitu.

Noslēdzoties pakalpojuma sniedzēju atlasei, tiesības slēgt līgumu par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim ieguva:

 • Kurzemes reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care
 • Vidzemes reģionā - SIA Senioru māja
 • Zemgales reģionā - SIA Cilvēks
 • Latgales reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care
 • Rīgas Valstspilsētas labajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā - SIA Mentamed
 • Rīgas Valstspilsētas kreisajā Daugavas krastā un Rīgas reģionā - SIA Magnum Social & Medical Care

 


(07.09.2023)

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2023. gada 27.jūlijā izsludināja atlases procedūru " Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim".

2023. gada 29. augustā pakalpojumu sniedzēju atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu veikt nolikumā grozījumus, lai pagarinātu lēmumu pieņemšanas termiņu līdz 30 darba dienām no piedāvājuma atvēršanas dienas, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 10. punktu. Līdz ar to pieņemtie lēmumi tiek noformēti katram Pretendentam atsevišķa dokumenta veidā un tiek nosūtīti līdz 2023. gada 18. septembrim.

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.

 


(10.08.2023)

Precizēta informācija par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim

Nacionālais veselības dienests sniedz informāciju, ka papildinformāciju par atlases procedūras nolikumu vai atlases procedūras nolikuma skaidrojumu iespējamie Pretendenti var pieprasīt, rakstiski vēršoties ar iesniegumu pie komisijas jautājumos par veselības aprūpes komponenti uz elektronisko pasta adresi Linda.Celmina-Keze@vmnvd.gov.lv, jautājumos par sociālo pakalpojumu komponenti uz elektronisko pasta adresi Sigita.Rozentale@lm.gov.lv, finanšu jautājumos uz elektronisko pasta adresi Sandra.Strele@lm.gov.lv

Saistībā ar ienākošo jautājumu par atlases procedūras nolikuma 8.11 punktu, sniedzam informāciju, ka saistībā ar to, ka koordinatora pienākumos ietilpst konsultāciju sniegšana pacientiem medicīniskos jautājumus, koordinatora pienākumus var pildīt tikai ārstniecības personas, kas ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā, t.sk. nesertificēts ārsts vai ārsts rezidents.


(27.07.2023.)

Paziņojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases procedūru pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2028.gada 31.decembrim

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina atlases procedūru “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra". Pirms pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

Pretendents piedāvājumu iesniedz elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVD elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv līdz 2023.gada 17.augustam plkst.17:00


 (26.07.2023.)

Saņemto iebildumu, viedokļu un skaidrojumu apkopojums par Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu pacienta dzīvesvietā pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem

Nacionālais veselības dienests informē, ka ir izvērtējis ārstniecības iestāžu un citu viedokļu sniedzēju iesūtītos iebildumus par 2023. gada 20.jūnijā publicētajiem pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem un šobrīd gatavo pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumu. Ar iebildumu vērtēšanas rezultātiem un pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumiem pēc iebildumu izvērtēšanas var iepazīties 1. pielikumā.


(20.06.2023.) 

Nacionālais veselības dienests informē, ka 2023. gada augustā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniegšanai no 2023.gada 1. oktobra.

Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem var iepazīties 1. pielikumā “Nolikums “Paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumi pacienta dzīvesvietā” pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai  Latvijas teritorijā no 2023.gada 1.oktobra”.

Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2023.gada 30. jūnijam elektroniski parakstot un nosūtot uz elektronisko pastu nvd@vmnvd.gov.lv.

Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests publicēs iebildumu vērtēšanas rezultātus un, nepieciešamības gadījumā, precizēs pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumus pēc iebildumu izvērtēšanas, publicējot koriģēto atlases procedūras nolikumu augustā.