Par digitālo Covid-19 sertifikātu

Kas ir digitālais Covid-19 sertifikāts?

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir pārslimojusi Covid-19. Latvijas Republikā ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

 • sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19;
 • sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem;
 • sertifikāts par Covid-19 pārslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir pārslimojis Covid-19. 

Kādā valodā ir digitālais Covid-19 sertifikāts?

Digitālais Covid-19 sertifikāts satur informāciju latviešu un angļu valodā.

Kā apskatīt savu sertifikātu?

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 2. Autentificēties ar kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem - mobilo lietotni “eParaksts mobile”, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni “Smart-ID”. 
 3. Sistēmā pieprasīt savus sertifikātus, tad tos apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

Kā izdrukāt savu sertifikātu?

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

 1. Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus".
 2. Autentificēties ar kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem - mobilo lietotni “eParaksts mobile”, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni “Smart-ID”. 
 3. Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus. 
 4. Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Kāpēc mans pirmreizējais vakcinācijas sertifikāts nav derīgs?

“Pirmreizējais vakcinācijas sertifikāts” tikai informē personu, kad tiek saņemta Covid-19 vakcīnas pirmā deva. Saņemot otro devu, ir jāpieslēdzas tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv un jāizveido jauns sertifikāts ar nosaukumu “Vakcinācijas sertifikāts”, kas apliecina pabeigtu Covid-19 vakcinācijas kursu.

Kuru sertifikātu izmantot pēc 3. devas saņemšanas?

Saņemot papildu devu jeb 3. vakcīnas devu, esošais Covid-19 vakcinācijas sertifikāts joprojām būs spēkā un to varēs izmantot arī turpmāk. Vienlaikus, pieslēdzoties www.covid19sertifikats.lv, būs pieejams vakcinācijas sertifikāts par saņemto 3. devu. Tas ir izveidojams un derīgs izmantošanai uzreizVienlaikus jāņem vērā, ka ārstniecības iestādes datus par veikto vakcināciju ievada sistēmā 48 stundu laikā.

Vai vakcinācijas sertifikāts tiek apturēts, ja konstatēta inficēšanās ar Covid-19?

Personai ar laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju uz laiku līdz 7. dienai tiek apturēta digitālā Covid-19 vakcinācijas sertifikāta darbība (no parauga pirmā ņemšanas datuma, ar kuru apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot Covid-19 vīrusa RNS vienas saslimšanas epizodes ietvaros). Tas nozīmē, ka pēc septiņām dienām jeb astotajā dienā vakcinācijas sertifikāta darbība tiek atjaunota. Piemēram, ja paraugs laboratorijā ir paņemts 1. janvārī plkst.12:00 un tas ir bijis pozitīvs, vakcinācijas sertifikāta darbība atjaunojas 8. janvārī plkst. 12:00. 

Kāds ir derīguma termiņš vakcinācijas sertifikātam?

Informāciju par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un citiem saistītiem jautājumiem aicinām skatīties sadaļā "Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš".

Kāds ir digitālā Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš Latvijas Republikā?

 • Vakcinācijas sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš. Aicinām skatīties sadaļā "Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš";
 • Pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņš ir 180 dienas;
 • Laboratoriskā testa rezultāta sertifikāta derīguma termiņš:
  • Latvijas teritorijā ātrajam antigēna testam 24 stundas un SARS CoV-2 NAAT 72 stundas;
  • lai ieceļotu Latvijā, ātrajam antigēna testam 48 stundas un SARS CoV-2 NAAT 72 stundas.

Digitālā Covid-19 sertifikāta izveide

Cik ātri mani digitālie sertifikāti ir pieejami www.covid19sertifikats.lv?  

Digitālie Covid-19 sertifikāti ir pieejami tīmekļvietnē:   

 • sertifikāts par vakcināciju – 48 h laikā pēc vakcinācijas;   
 • sertifikāts par laboratoriskā testa rezultātu – 2 h laikā pēc rezulāta noskaidrošanas;  
 • sertifikāts par pārslimošanas faktu –  ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019-nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāts būs derīgs 180 dienas pēc testa veikšanas).

Sertifikātu izveides termiņi ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.662 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kāpēc neizdodas pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv?  

Gadījumos, ja neizdodas pieslēgties tīmekļvietnei www.covid19sertifikats.lv , iedzīvotājam tīmekļvietnei jāpieslēdzas, izmantojot citu interneta pārlūkprogrammu, viedierīci vai autentificēšanās variantu.

Kā rīkoties, ja mans digitālais sertifikāts nav pieejams? 

Ja iedzīvotājs ir veicis pilnu vakcināciju pret Covid-19, bet atbilstošs sertifikāts nav pieejams tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, nepieciešams pieslēgties E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv un pārbaudīt, vai informācija par veikto vakcināciju ir redzama sadaļas “Vakcinācijas dati” apakšsadaļā “Vakcinācijas fakti” (atlasot noteiktu laika periodu kalendārā). 

Ja informācija par veikto vakcināciju E-veselības portālā:  

 • ir redzama – par neesošo digitālo Covid-19 sertifikātu ir jāinformē Nacionālais veselības dienests, rakstot e-pastu uz  covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv
 • nav redzama – aicinām sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā tika veikta vakcinācija pret Covid-19, un lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos vakcinācijas datus.   

Informācijas pārbaudi E-veselības portālā ir nepieciešams veikt, jo dati vakcinācijas sertifikāta izveidei tiek saņemti no E-veselības sistēmas. Datu ievadi E-veselības sistēmā veic vakcinācijas veicējs. Informācija par laboratorijas testa rezultātu un pārslimošanas faktu tiek saņemta no laboratorijām.

Savukārt, ja nav pieejams sertifikāts par veiktā laboratoriskā testa rezultātu vai sertifikāts par Covid-19 pārslimošanu (pārslimošanai ir jābūt apstiprinātai laboratoriski), iedzīvotājam ieteicams sazināties ar konkrēto laboratoriju un pārliecināties, ka laboratorija ir veikusi datu ievadi valsts E-veselības sistēmā.

Kā digitālo sertifikātu var saņemt cilvēks, kurš nelieto internetu?  

Ja iedzīvotājs nelieto internetu vai nevar pieslēgties sertifikātu tīmekļvietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, savu digitālo Covid-19 sertifikātu no 15. jūnija var pieteikt un saņemt kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem

Kā rīkoties, ja digitālais sertifikāts ir izveidots, bet tiek manīts uzvārds?

Pēc uzvārda maiņas Nacionālais veselības dienests no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) saņem aktuālo informāciju un atjauno to divu nedēļu laikā. Pēc divām nedēļām iedzīvotājam ir jāpieslēdzas tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem, jāizdzēš esošais sertifikāts un jāpieslēdzas atkārtoti, lai izveidotu sertifikātu ar jauno uzvārdu. Ja jaunais sertifikāts vēl nav izveidots, bet ir nepieciešamība izmantot esošo sertifikātu ar veco uzvārdu, papildus savam sertifikātam līdzi ir jāņem personu apliecinošs dokuments un dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu.

Kā saņemt digitālo sertifikātu, ja pārslimots Covid-19? 

Digitālo sertifikātu par Covid-19 pārslimošanu iespējams izveidot, ja pārslimošanas fakts ir noteikts laboratorijā. Ja pārslimošanas fakts nav noteikts laboratoriski, tad sertifikātu izveidot nav iespējams.

No 2022. gada 7. marta Covid-19 pārslimošanas sertifikāts ir pieejams arī pamatojoties uz pozitīvu antigēnu ātro testu, ja ātrais antigēna tests veikts ārstniecības iestādē vai aptiekā un to veikusi ārstniecības persona, farmaceits vai cita Ministru kabineta noteikumos minēta persona (saskaņā ar Eiropas Komisijas 2022. gada 22.februāra lēmumu).

Vai pēc atkārtotas inficēšanās ar Covid-19 ir pieejams jauns pārslimošanas sertifikāts?  

Šādā gadījumā iedzīvotājam ir pieejams pirmais pārslimošanas sertifikāts, kas ir derīgs 180 dienas, pēc kura derīguma termiņa beigām www.covid19sertifikats.lv būs pieejams jauns pārslimošanas sertifikāts. Tā derīguma termiņš tiek rēķināts no pirmā Covid-19 testēšanas parauga paņemšanas brīža.

Kā saņemt digitālo sertifikātu, ja esmu vakcinējies ārvalstīs?

Digitālo Covid-19 sertifikātu par Eiropas Savienības dalībvalstī veikto vakcināciju iespējams saņemt tajā valstī, kurā veikta vakcinācija. Šāds sertifikāts ir uzrādāms un noskenējams Latvijas Republikā (ja valsts, kurā izsniegts sertifikāts, ir pievienojusies Eiropas Savienības digitālajai vārtejai).

Savukārt, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas Savienības un iedzīvotājs vēlas izveidot digitālo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, veiktās vakcinācijas fakts ir jāreģistrē Latvijas Republikas portālā E-veselība, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Vairāk informācijas par vakcinācijas fakta reģistrēšanu aicinām skatīties sadaļāSertifikāta izveide, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas Savienības”.

Kur ir redzams mana bērna sertifikāts?

Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv jānospiež poga “Apskatīt savus sertifikātus”, jāpieslēdzas ar savu internetbanku vai citu rīku un jāizvēlas apskatīt aizbildībā esošu personu sertifikātus. Savukārt jaunieši no 14 līdz 17 gadiem, kuriem ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart ID versija, sertifikātu iegūst, pieslēdzoties tīmekļvietnē ar savu identitāti.

Vai pēc atkārtotas inficēšanās ar Covid-19 ir pieejams jauns pārslimošanas sertifikāts?  

Šādā gadījumā iedzīvotājam ir pieejams pirmais pārslimošanas sertifikāts, kas ir derīgs 180 dienas, pēc kura derīguma termiņa beigām www.covid19sertifikats.lv būs pieejams jauns pārslimošanas sertifikāts. Tā derīguma termiņš tiek rēķināts no pirmā Covid-19 testēšanas parauga paņemšanas brīža.

Digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana

Kā apliecināt, ka tas ir mans sertifikāts?

Līdz 2021. gada 30. decembrim papildus digitālajam Covid-19 sertifikātam bija jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Bērni līdz 15 gadu vecumam var uzrādīt skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada kāds no vecākiem, iespējams uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par bērnu. Savukārt no 2021. gada 31. decembra, lai apliecinātu savu identitāti, personai ir jāuzrāda kāds no minētajiem dokumentiem: personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību); transportlīdzekļa vadītāja apliecību; skolēna apliecību; studenta apliecību; pensionāra apliecību; izdienas pensijas saņēmēja apliecību.

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Lai noskaidrotu, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, jānoskēnē sertifikāta QR kods, izmantojot covid19sertifikats.lv tīmekļvietnē piedāvāto iespēju „Vertificēt sertifikātus”, vai arī izmantojot mobilo lietotni "Covid19Verify". QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra. 

Kāds personu apliecinošs dokuments ir derīgs, uzrādot Covid-19 sertifikātu?

Pase vai ID karte. Bērni līdz 15 gadu vecumam var uzrādīt skolēna apliecību vai dzimšanas apliecību. Ja bērnu līdz 15 gadu vecumam pavada kāds no vecākiem, iespējams uzrādīt vecāka pasi, kurā ir ieraksts par bērnu.

Vai sertifikātu izmanto Latvijas teritorijā?

Digitālo Covid-19 sertifikātu var izmantot Latvijas Republikas teritorijā. Piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai, ja rodas tāda nepieciešamība vai valstī tiek noteikti atvieglojumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19.

Kā Latvijā izsniegto sertifikātu atpazīs citā ES valstī?

Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. To nodrošina integrācija ar Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju, kurā tiek veikta informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm par derīgo sertifikātu QR kodos ietvertajiem sertifikātu parakstiem, lai būtu iespējams pārliecināties par sertifikāta derīgumu un autentiskumu.

Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām ES dalībvalstīm, kuras ir pievienojušās vienotajai vārtejai. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnēInformācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiks nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja dzimšanas datumu u.c.). Informācija par katras Eiropas Savienības dalībvalsts prasībām saistībā ar Covid-19 un ieceļošanu, uzturēšanos konkrētajā valstī, ir pieejama tīmekļvietnē https://reopen.europa.eu/en

Kā Latvijā izsniegto sertifikātu atpazīs ārpus ES?

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Savienības rekomendācijām. Sertifikātā ietverto QR kodu ir iespējams nolasīt ar jebkuru QR koda nolasīšanas aplikāciju. Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus Eiropas Savienības aicinām interesēties tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.

Vai Latvijā atpazīs citā ES valstī izsniegtu sertifikātu?

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts tiks verificēts jeb pārbaudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifikātā būs ietverts QR kods, tas tiks noskenēts un verificēts.

Kā pārbaudīt, vai mans sertifikāts ir derīgs?

Sava sertifikāta derīgumu var pārbaudīt, izmantojot tīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv pogu “Verificēt sertifikātus”, vai arī mobilo lietotni Covid19Verify, kas ir pieejama App Store un Google Play Store. Pārbaudes veikšanai nepieciešams augšupielādēt sertifikāta QR kodu vai vērst pret to savas viedierīces kameru.