Ārvalstī saņemta Covid-19 pārslimošanas fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic personai, kurai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  232 2.  punktu, pārslimošanas fakta ievade tiek veikta, ja: 

  • persona ir saņēmusi vismaz vienu Eiropas Zāļu aģentūras vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu pret Covid-19 infekciju,
  • pārslimošanas faktu ar Covid-19 infekciju ārvalstīs apliecina SARS-CoV-2 vīrusa RNS testa rezultāts.

 

Ārvalstī saņemta Covid-19 pārslimošanas fakta reģistrācija Latvijas Republikā, nosaka vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņu atbilstoši noteiktam algoritmam. Vēršam Jūsu uzmanību, ka iekļautie Covid-19 infekcijas pārslimošanas dati netiek izmantoti pārslimošanas sertifikāta izveidei!

Iesniegumu ar tam pievienotu RNS testa rezultātu, Nacionālam veselības dienestam (NVD) var iesniegt:

 

Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.  

Vairāk informācijas par Digitālo Covid-19 sertifikātu Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā Iedzīvotājiem/Digitālais Covid-19  sertifikāts vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8989 (darba laiks no darba dienās no plkst.  8.00 - 20.00, brīvdienās no plkst. 9.00 - 18.00).

 

 * Klientu apkalpošana klātienē tiek veikta epidemioloģiski “drošā” vidē ar iepriekšēju pierakstu. Pieteikties klātienes apmeklējumam varat šeit: https://outlook.office365.com/owa/calendar/NVDKlientuapkalpoanascentrs@vm.gov.lv/bookings/