Ārvalstī saņemta Covid-19 pārslimošanas fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic personai, kurai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 232 2.  punktu, pārslimošanas fakta ievade tiek veikta, ja: 

  • persona ir saņēmusi vismaz vienu Eiropas Zāļu aģentūras vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vakcīnas devu pret Covid-19 infekciju,
  • pārslimošanas faktu ar Covid-19 infekciju ārvalstīs apliecina SARS-CoV-2 vīrusa RNS testa rezultāts.

Ārvalstī saņemta Covid-19 pārslimošanas fakta reģistrācija Latvijas Republikā, nosaka vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņu atbilstoši noteiktam algoritmam. Vēršam uzmanību, ka iekļautie Covid-19 infekcijas pārslimošanas dati netiek izmantoti pārslimošanas sertifikāta izveidei!

Iesniegumu ar tam pievienotu RNS testa rezultātu, Nacionālam veselības dienestam (NVD) var iesniegt:

  • Klātienē – personīgi ierodoties NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā (Cēsu ielā 31/k3 (6. ieeja), 1. stāvā) vai kādā no NVD teritoriālām nodaļām. Nepieciešams iepriekš pierakstīties apmeklējumam.
  • Pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD pa pastuAdrese: Cēsu iela 31/k3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012.
  • Ievietojot dokumentus pie NVD ieejas izvietotajā pastkastē NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī vai Jelgavā).
  • Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv.
  • Portālā www.latvija.lvizmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu "E-adrese".

Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.  

Vairāk informācijas par Digitālo Covid-19 sertifikātu NVD tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Iedzīvotājiem" - "Digitālais Covid-19 sertifikāts".