1. Jautājumiem par sertifikātiem un vietni: covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv . 

2. Jautājumiem par skenēšanu un mobilo aplikāciju: covid19verify@vmnvd.gov.lv .