Attēls

Zobārstniecības pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem pilnā apjomā tiek apmaksāti bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Reizi gadā bērniem tiek apmaksāta arī zobu higiēna - 2 līdz 18 gadu vecumā. Divas reizes gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var saņemt 7, 11 un 12 gadu vecumā.

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantā noteiktām personām izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm pilnā apmērā.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam apmaksā pirmreizēju ortodontisko konsultāciju, bet personām iedzimtu sejas–žokļu šķeltņu gadījumos apmaksā ortodontisko ārstēšanu vecumā līdz 22 gadiem.


Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības veselības aprūpes pakalpojumus:

Informācija par gaidīšanas rindām valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai ir pieejama sadaļā rindapiearsta.lv