Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir nodrošināt personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz fizikālās un rehabi­li­tācijas medicīnas ārsti, funkcionālie speciālisti konsultāciju, multiprofesionālu vai monoprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpo­jumu veidā, piedaloties citām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.


Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

 • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
 • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
 • pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
 • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
 • optimālāko medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu.

To, vai medicīnisko rehabilitāciju nepieciešams saņemt ambulatori, dienas stacionārā, stacionārā vai mājās, nosaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

Sarakstu ar ārstniecības iestādēm, kurās var saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem ambulatori un dienas stacionārā, var aplūkot tīmekļvietnē www.rindapiearsta.lv. Tīmeļvietnē tiek atspoguļota informācija par ārstniecības iestādēm, kuras  sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un pakalpojumu gaidīšanas rindu garumus. 

Ambulatorās ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju bērniem:

Ietilpst ārstniecības iestādes no Rīgas un Jūrmalas teritorijas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Stopiņu novada.

Ietilpst Liepājas valstspilsēta, Ventspils valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads.

Ietilpst Daugavpils pilsētas un Rēzeknes pilsētas teritorija, Aglonas, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novads.

Ietilpst Jelgavas pilsētas un Jēkabpils pilsētas teritorija, Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas, Kokneses, Krustpils, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novads.

Ietilpst Valmieras pilsētas teritorija, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas un Viļakas novads.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus stacionārā ārstniecības iestādē pacients var saņemt Nacionālajā rehabiltācijas centrā "Vaivari", Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Vidzemes slimnīcā, Liepājas reģionālajā slimnīcā, kā arī, sākot ar 2019. gada 1.aprīli - Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Rīgas 2. slimnīcā, Jēkabpils reģionālā slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā un Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā.

No 2021. gada 17. jūnija rehabilitācijas pakalpojumus pēc pārslimotas Covid -19 infekcijas stacionārā nodrošina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Nacionālajā rehabilitācijas centrā "Vaivari", Jēkabpils reģionālā slimnīcā, Vidzemes slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, Krāslavas slimnīcā, Siguldas slimnīcā, Sanare-KRC Jaunķemeri.


Medicīniskā rehabilitācija mājās

Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju mājās:

Insulta pacienti medicīnisko rehabilitāciju var saņemt mājās, veselības aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros. Lai saņemtu medicīnisko rehabilitāciju mājās, insulta pacientiem (diagnozes I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 Smadzeņu infarkts, I64 Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts, I69 Cerebrovaskulāru slimību sekas) un bērniem, kas atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, nepieciešams nosūtījums no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī sastādīts medicīniskās rehabilitācijas plāns. Turklāt, lai pacients iespējami ātri saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukums, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt tieši izrakstoties no ārstēšanās stacionārā.

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra un nosūtījums uz rehabilitāciju nav noformēts, tad ģimenes ārsts var izsniegt nosūtījumu pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš izvērtē medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējas un, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu, kā arī sastādīt rehabilitācijas plānu. Medicīnisko rehabilitāciju mājās var saņemt arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, kam pievienots medicīniskās rehabilitācijas plāns, ja ģimenes ārsts ir apguvis zināšanas par funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un to mazināšanas vai novēršanas iespējām.

Tiek apmaksātas arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie insulta pacientiem, kuri saņem rehabilitācijas pakalpojumus veselības aprūpes mājās ietvaros. Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audio logopēds.

Valsts apmaksātas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes var saņemt arī šādi pacienti, kuriem ir nepieciešama veselības aprūpe mājās:

 • bērni, kas atrodas "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
 • pacienti ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma (ar diagnozi T91.3);
 • pacienti ar cerebrovaskulārām slimībām (ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69).

Par ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju un medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā pacientiem pēc Covid-19 infekcijas

Nacionālais veselības dienests informē, ka, sākot ar 2021.gada 1. jūliju, pacientiem, kuri ir izslimojuši laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju (anamnēzē diagnoze “U07.1. - Covid-19, ja vīruss identificēts” atbilstoši Starptautiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai SSK10), ir iespēja saņemt ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju un medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā.

Ģimenes ārsts, ārsts-speciālists vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts uz ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju var nosūtīt pacientus, kuriem izpildās visi trīs kritēriji:

  1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies viegli, vienā funkcionēšanas līmenī (atbilstoši SFK) funkcionēšanas traucējumi, kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, bet neietekmē personas pašaprūpi;
  2. pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:
  1. viegla elpošanas mazspējas pakāpe;
  2. viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;
  3. neiroloģiski bojājumi;
  4. muskuloskeletālie simptomi;
  5. citas klīniskas izpausmes;
 1. pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un skābekļa atbalsts.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts uz medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā var nosūtīt pacientus, kuriem izpildās visi pieci kritēriji:

 1. pēc pārslimotas Covid-19 slimības radušies vai pasliktinājušies pacientam ir vidēji smagi, kompleksi funkcionēšanas traucējumi (vismaz divos funkcionēšanas veidos atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijai), kas ierobežo personas darba spējas vai spējas veikt ikdienas aktivitātes, mobilitāti, bet būtiski neietekmē personas pašaprūpi;
 2. pacientam ir nepieciešams rehabilitācijas kurss multiprofesionālas rehabilitācijas komandas uzraudzībā;
 3. pacients ir spējīgs iesaistīties un ir motivēts vismaz 2 stundu intensīvai vai vidēji intensīvai terapijai;
 4. pacientam ir vismaz viens no sekojošiem simptomiem:
  1. 4.1.      viegla /vidēja elpošanas mazspējas pakāpe;
  2. 4.2.      viegla līdz mērena kardiovaskulāra mazspēja;
  3. 4.3.      neiroloģiski bojājumi;
  4. 4.4.      muskuloskeletālie simptomi;
  5. 4.5.      citas klīniskas izpausmes.
 5. pacientam nav nepieciešama 24 stundu medicīniskā uzraudzība un var būt nepieciešams skābekļa atbalsts pie fiziskas slodzes.