Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir nodrošināt personām ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu.

Šādus pakalpojumus sniedz fizikālās un rehabi­li­tācijas medicīnas ārsti, funkcionālie speciālisti konsultāciju, multiprofesionālu vai monoprofesionālu medicīniskās rehabilitācijas pakalpo­jumu veidā, piedaloties citām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.

Veicot pacientu atlasi medicīniskās rehabilitācijas saņemšanai, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē:

 • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
 • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
 • pacienta un viņa piederīgo motivāciju;
 • veselības stāvokļa stabilitāti rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;
 • optimālāko medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas veidu.

To, vai medicīnisko rehabilitāciju nepieciešams saņemt ambulatori, dienas stacionārā, stacionārā vai mājās, nosaka fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

Sarakstu ar ārstniecības iestādēm, kurās var saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem ambulatori un dienas stacionārā, var aplūkot tīmekļvietnē www.rindapiearsta.lv. Tajā tiek atspoguļota informācija par ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, un gaidīšanas rindu garumus (informācija par rindām no iestādēm tiek saņemta reizi mēnesī). 


Medicīniskā rehabilitācija bērniem

Ambulatorās ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju bērniem:

Ietilpst: Rīgas un Jūrmalas teritorijas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Stopiņu novads.

Ietilpst: Liepāja, Ventspils, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads.

Ietilpst: Daugavpils pilsētas un Rēzeknes pilsētas teritorija, Aglonas, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Vārkavas, Viļānu un Zilupes novads.

Ietilpst: Jelgavas pilsētas un Jēkabpils pilsētas teritorija, Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Jelgavas, Kokneses, Krustpils, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novads.

Ietilpst: Valmieras pilsētas teritorija, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Baltinavas, Balvu, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas un Viļakas novads.


Medicīniskā rehabilitācija stacionārā (slimnīcā)

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus stacionārā var saņemt:

 • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā;
 • Nacionālajā rehabiltācijas centrā "Vaivari";
 • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā;
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā;
 • Rīgas 2. slimnīcā;
 • Vidzemes slimnīcā;
 • Liepājas reģionālajā slimnīcā;
 • Jēkabpils reģionālajā slimnīcā;
 • Rēzeknes slimnīcā;
 • Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcā.

No 2021. gada 17. jūnija rehabilitācijas pakalpojumus pēc pārslimotas Covid -19 infekcijas stacionārā nodrošina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Nacionālajā rehabilitācijas centrā "Vaivari", Jēkabpils reģionālā slimnīcā, Vidzemes slimnīcā, Rēzeknes slimnīcā, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, Krāslavas slimnīcā, Siguldas slimnīcā, Sanare-KRC Jaunķemeri.


Medicīniskā rehabilitācija mājās

Insulta pacienti medicīnisko rehabilitāciju var saņemt mājās, veselības aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros. Lai saņemtu rehabilitāciju mājās, insulta pacientiem (diagnozes I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 Smadzeņu infarkts, I64 Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts, I69 Cerebrovaskulāru slimību sekas). Lai pacients iespējami ātri saņemtu šos pakalpojumus un atveseļošanās procesā nebūtu pārtraukums, nosūtījumu ieteicams noformēt un rehabilitācijas plānu sastādīt izrakstoties no ārstēšanās stacionārā. 

Ja pacients ir jau izrakstījies no stacionāra un nosūtījums uz rehabilitāciju nav noformēts, tad ģimenes ārsts var izsniegt nosūtījumu pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš, izvērtējot medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas iespējas, ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu un sastādīt rehabilitācijas plānu. Medicīnisko rehabilitāciju mājās var saņemt arī ar ģimenes ārsta nosūtījumu, kam pievienots medicīniskās rehabilitācijas plāns, ja ģimenes ārsts ir apguvis zināšanas par funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un to mazināšanas vai novēršanas iespējām.

Tiek apmaksātas arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie insulta pacientiem, kuri saņem rehabilitācijas pakalpojumus veselības aprūpes mājās ietvaros. Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audio logopēds.

​​Valsts apmaksātas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes var saņemt arī šādi pacienti, kuriem ir nepieciešama veselības aprūpe mājās:

 • bērni, kas atrodas "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
 • pacienti ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma (ar diagnozi T91.3);
 • pacienti ar cerebrovaskulārām slimībām (ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69).

Bērniem, kas atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams nosūtījums no fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta un sastādīts medicīniskās rehabilitācijas plāns.


Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionēšanas traucējumiem no valsts budžeta līdzekļiem 

Pēctecīgi pēc medicīniskās rehabilitācijas stacionārā vai dienas stacionārā var saņemt valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju. Pakalpojumu var saņemt iedzīvotāji ar funkcionēšanas traucējumiem darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma gadījumā, ja iedzīvotājs turpina strādāt.

Sociālās rehabilitācijas mērķis cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas cilvēka dzīvē un tā ir vērsta uz darbspēju atjaunošanu.

Vairāk informācijas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem