Pieaugušajiem pacientiem ar noteiktām diagnozēm un atbilstību pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem tiek nodrošināta enterālā un parentālā barošana, tajā skaitā enterālās un parenterālās barošanas maisījumu piegāde, ko nodrošina Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca.

Lai nodrošinātu enterālās un parenterālās barošanas pēctecību pieaugušajiem pacientiem, kas izrakstās no stacionāra, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir jāsaņem klīniskām indikācijām atbilstoša barošana, ir izveidots Enterālās un parenterālās barošanas kabinets, kura ietvaros tiek nodrošināta arī pacienta dinamiskā novērošana.

Saņemot pakalpojumus pie ārsta, ir jāveic pacienta līdzmaksājums. Tas neattiecas uz iedzīvotājiem, kuri ir atbrīvoti no līdzmaksājumu veikšanas.

Kam tiek nodrošināta enterālā un parenterālā barošana?

Iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešama enterālā barošana un,vkuri atbilst šādiem diagnozes kodiem un pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods

Diagnozes skaidrojums

K22.2

Barības vada obstrukcija

G12.2

Motoriskā neirona slimība

R13

Disfāgija (pacients pilnībā neatbilst K 22.2 vai G 12.2)

E43

Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44.0

Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

Iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama parenterālā barošana un, kuri atbilst šādiem diagnozes kodiem un medicīnisko indikāciju kritērijiem:

Diagnozes kods

Diagnozes skaidrojums

K56

Paralītisks ileuss un zarnu nosprostojums bez trūces

K59.8

Citi precizēti funkcionālie zarnu darbības traucējumi

K63.2

Zarnu fistulas

K86.8

Citas precizētas aizkuņģa dziedzera slimības

K90

Zarnu malabsorbcija

K91.2

Citur neklasificēta malabsorbcija pēc ķirurģiskas operācijas

K91.3

Zarnu obstrukcija pēc operācijas

E43

Neprecizēta smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

E44.0

Vidēji smaga olbaltumu un enerģētiska malnutrīcija

Enterālās un parenterālās barošanas saņemšanas iespējas ambulatori

 Ja enterālā un parenterālā barošana tiek uzsākta stacionārā:

 • Pacientam atrodoties slimnīcā, ārsts informē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (skatīt zemāk kontaktinformāciju) par pacienta veselības stāvokli 3 līdz 4 darba dienu laikā pirms plānotās izrakstīšanās datuma.
 • Pēc tam tiek noformēts klīniskās barošanas maisījumu pasūtījums un tiek informēti piegādātāji par klīnisko barošanas maisījumu piegādes laiku.
 • Pacients klīniskās barošanas maisījumus sāk saņemt pirmajā dienā pēc izrakstīšanās no stacionāra.
 • Turpmāk pacienta dinamisko novērošanu veic Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsts, kā arī noformē klīnisko barošanas līdzekļu pasūtījumu uz vienu mēnesi.

Ja enterālā un parenterālā barošana tiek uzsākta ambulatori:

 • Ģimenes ārsts vai ārsts-speciālists, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, nosūta pacientu uz konsultāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Pacients konsultācijai var pieteikties telefoniski (skatīt zemāk kontaktinformāciju).
 • Pirmās vizītes laikā ārsts izvērtē atbilstību medicīnisko indikāciju kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā veic pacienta sagatavošanu, kā arī noformē klīniskās barošanas produktu pasūtījumu uz vienu mēnesi.
 • Pacients klīniskās barošanas maisījumus sāk saņemt ne vēlāk kā 3 līdz 4 darba dienu laikā pēc pirmās vizītes.
 • Turpmāk pacienta dinamisko novērošanu veic Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārsts, kā arī noformē klīnisko barošanas līdzekļu pasūtījumu uz vienu mēnesi.

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinetā pakalpojumus sniedz uztura speciālists un medicīnas māsa, kuriem ir zināšanas par enterālās un parenterālās barošanas jautājumiem, kas nodrošina un organizē:

 • pacientu, kuriem nepieciešama enterālā vai parenterālā barošana, uzskaiti;
 • pacientam nepieciešamo barošanas produktu, medikamentu un medicīnas preču pasūtīšanu atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai;
 • pacientam nepieciešamo pakalpojumu koordinēšanu, papildus nodrošinot citu speciālistu iesaisti pacienta izmeklēšanā un aprūpē atbilstoši pacienta medicīniskajām indikācijām;
 • uztura speciālista un medicīnas māsa sniegtas klātienes un attālinātas konsultācijas par enterālās un parenterālās barošanas jautājumiem pacientam, viņa piederīgajiem vai citām pacienta ārstēšanā iesaistītām ārstniecības personām.

Kontaktinformācija ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem

Tālrunis:

28609466

E-pasts:

kliniska.barosana@aslimnica.lv

Zvanu pieņemšanas laiks:

Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00

Konsultāciju norises vieta:

 

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs "Latvijas Onkoloģijas Centrs", poliklīnikā kab. 321 (Hipokrāta iela 4, Rīga)

Detalizētāka informācija par Rīgas Austrumu klīniskās universtitātes slimnīcas Uztura un dietoloģijas centra kabinetu darbību un pieteikšanās forma ir pieejama slimnīcas tīmekļvietnē.


Bērniem enterālās un parenterālās barošanas nodrošinājums paliek spēkā esošajā kārtībā.