• Psihiatru kabineti

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no 2019. gada 1. aprīļa pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem noteiktās psihiatru praksēs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sniedz multidisciplināras psihiatru komandas, kurās ietilpst psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihologs, psihoterapeits, garīgās veselības aprūpes māsa un funkcionālais speciālists u.c.

Lai saņemtu valsts apmaksātu speciālistu konsultāciju, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Nosūtījums pie psihiatra vai bērnu psihiatra nav nepieciešams, ja pacients slimo ar psihisku slimību.


Psihiatru kabineti atbilstoši teritorijām

  Programma pusaudžiem depresijas un pašnāvības riska mazināšanai

  Lai pusaudži ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem laicīgi saņemtu palīdzību depresijas un pašnāvības riska gadījumos, 2019. gadā izveidota jauna, valsts apmaksāta programma depresijas un pašnāvības risku mazināšanai.

  Programmas ietvaros pusaudžiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem ar garastāvokļa traucējumiem (viegliem vai vidēji smagiem depresīviem un trauksmes traucējumiem, kā arī pašsavainošanās un mērenu vai vidēji augstu pašnāvību risku) tiek nodrošināta:

  • Pirmreizēja konsultācija, kuras ietvaros tiek veikts veselības stāvokļa izvērtējums, nosakot turpmāk nepieciešamo pakalpojumu un iesaistīto speciālistu (piemēram, psihologa, psihiatra, ģimenes ārsta u.c.) apjomu;
  • Pamatojoties uz pirmreizējās izmeklēšanas rezultātiem tiek sastādīta individuāla ārstēšanas programma (piemēram, vizītes pie klīniskā psihologa vai bērnu un pusaudžu psihoterapeita konsultācijas, individuālas vai konsultācijas grupās pusaudža vecākiem);
  • Programmas noslēgumā tiek veikta atkārtota veselības stāvokļa izvērtēšana, kā arī sniegtas rekomendācijas turpmākajam ārstēšanas vai rehabilitācijas procesam.

  Pilnas valsts apmaksātas programmas ilgums – 3 mēneši.

  Valsts apmaksātu palīdzību programmas ietvaros nodrošina Pusaudžu resursu centrs. Lai saņemtu palīdzību, aicinām zvanīt pa tālruni 29164747 vai rakstīt uz e-pastu info@pusaudzim.lv