Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas psihiskai veselībai, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko un psihoterapeitisko palīdzību. Plašāk par atbalstu ģimenes ārstiem darbā ar pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem, lūdzu, lasiet ģimenes ārstiem izsūtītājā apkārtrakstā.

Pacientu diagnozes

Psihiskā atbalsta konsultācijas ir pieejamas pacientiem ar depresiju un noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar stresu saistītus traucējumus, neirotiskā spektra traucējumus un ēšanas traucējumus.

Diagnozes:

 • persona ar stresu saistītiem traucējumiem (diagnozes F43.1, F43.2)
 • persona ar neirotiskā spektra traucējumiem (diagnozes F40.0, F41.0, F41.1, F45)
 • persona ar depresiju (diagnozes F31, F32, F33, F34.1, F06.32, Z73.0)
 • persona ar ēšanas traucējumiem (diagnoze F50)
 • persona ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (diagnozes F90-F98)

Pieteikšanās konsultācijai

Nosūtījumu konsultācijas saņemšanai var izsniegt ģimenes ārsts vai psihiatrs (bērniem – bērnu psihiatrs), izvērtējot pacienta sūdzības un vadoties pēc nozares speciālistu izstrādātā algoritma. Sagatavojot nosūtījumu, ārsts noteiks nepieciešamo terapijas ilgumu līdz 10 valsts apmaksātām vizītēm. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos riskus, šīs konsultācijas speciālisti var nodrošināt arī attālināti, izmantojot kādu no interneta platformām. 

Speciālistu saraksts

Valsts apmaksātas psihiskās palīdzības konsultācijas sniedz klīniskie un veselības psihologi, klīniskie un veselības psihologi ar tālākizglītību psihoterapijā. 

Speciālistu saraksts, kuri sniedz konsultācijas:

Psihiatru kabineti

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem noteiktās psihiatru praksēs valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sniedz multidisciplināras psihiatru komandas, kurās ietilpst psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihologs, psihoterapeits, garīgās veselības aprūpes māsa un funkcionālais speciālists u.c.

Psihiatru kabineti atbilstoši teritorijām

  Programma pusaudžiem depresijas un pašnāvības riska mazināšanai

  Lai pusaudži ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem laicīgi saņemtu palīdzību depresijas un pašnāvības riska gadījumos, pieejama valsts apmaksāta programma depresijas un pašnāvības risku mazināšanai. Tās ietvaros pusaudžiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem ar garastāvokļa traucējumiem (viegliem vai vidēji smagiem depresīviem un trauksmes traucējumiem, kā arī pašsavainošanās un mērenu vai vidēji augstu pašnāvību risku) tiek nodrošināta:

  • Pirmreizēja konsultācija, kuras ietvaros tiek veikts veselības stāvokļa izvērtējums, nosakot turpmāk nepieciešamo pakalpojumu un iesaistīto speciālistu (piemēram, psihologa, psihiatra, ģimenes ārsta u.c.) apjomu.
  • Pamatojoties uz pirmreizējās izmeklēšanas rezultātiem tiek sastādīta individuāla ārstēšanas programma (piemēram, vizītes pie klīniskā psihologa vai bērnu un pusaudžu psihoterapeita konsultācijas, individuālas vai konsultācijas grupās pusaudža vecākiem).
  • Programmas noslēgumā tiek veikta atkārtota veselības stāvokļa izvērtēšana, kā arī sniegtas rekomendācijas turpmākajam ārstēšanas vai rehabilitācijas procesam.

  Pilnas valsts apmaksātas programmas ilgums – 3 mēneši.

  Valsts apmaksātu palīdzību programmas ietvaros nodrošina Pusaudžu resursu centrs. Lai saņemtu palīdzību, aicinām zvanīt pa tālruni 29164747 vai rakstīt uz e-pastu uz info@pusaudzucentrs.lv.