Šajā sadaļā tiek publicēta informācija ģimenes ārstiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Sadaļā ir pieejama aktuālā informācija par ģimenes ārsta prakses un NVD līgumattiecību jautājumiem, talonu aizpildīšanu un Vadības informācijas sistēmas (VIS) darbību, ģimenes ārstu gada darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu un citām tēmām.

Vienkāršs praktiski izmantojams algoritms, uzņemot pacientu, kurš sūdzas par psihiskās veselības sarežģījumiem (no 2021. gada maija)

Veselības ministrija kopā ar psihiskās veselības nozares profesionāļiem un ģimenes ārstiem ir izstrādājusi viegli pārskatāmus algoritmus bērniem un pieaugušajiem, kas palīdzēs ģimenes ārstam novērtēt situāciju, uzstādīt diagnozi un izvēlēties tālāko ārstniecības ceļu un iesaistāmos speciālistus. Kad algoritma pielietošana ir apgūta, tā izmantošana aizņems līdz 15 minūtēm laika. Tajā ir iekļautas diagnostiskās skalas, kas jāaizpilda pacientam (aizņems no 3 – 7 minūtēm pacienta laika), tālākā ģimenes ārsta rīcības taktika ar piedāvātajām valsts apmaksātajām palīdzības iespējām un iesaistāmajiem speciālistiem, “sarkanā karoga” simptomi u.c. Tāpat tur iekļauts pašpalīdzības ceļvedis un apzinātības un relaksācijas tehnikas, ko ārsts var iedot praktiski ikvienam pacientam ar sūdzībām par psihoemocionālo stāvokli. 

Sirds un asinsvadu slimību profilakse:

Informatīvie materiāli pacientiem par sirds un asinsvadu slimību profilaksi:

  Cukura diabēta savlaicīga atklāšana:

   Ļaundabīgo audzēju primārā diagnostika:

    Gada darbības kvalitātes novērtēšana

     Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā

      Informācija par pacientiem, kuri iekļauti ģimenes ārsta hronisko pacientu sarakstā

       Informācija par ambulatoro talonu aizpildīšanu

        Organizētā vēža skrīninga programma

         (Ģimenes ārsta praksē līdz šim iepirktos testus iedzīvotājiem var izsniegt līdz 2019. gada 31. decembrim. Apmaksa par šiem testiem tiks veikta līdz 2020. gada 31. martam. Pēc tam līdzšinējā slēpto asiņu testa apmaksa ģimenes ārstu praksēs tiks pārtraukta.)

         Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu finansēšana

          Kontaktinformācija ārstniecības iestādēm, kuras veic ambulatorās sekcijas