Ar 2021. gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi””, kuros paredzēts par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināt pilngadīgas personas ar hroniskām elpošanas slimībām ar tehnisko palīglīdzekli - iekārtu ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentrators).

Lai saņemtu atzinumu par ilgstošas skābekļa terapijas nepieciešamību, pacients dodas pie sava ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts veic nepieciešamos sākotnējos izmeklējumus, tajā skaitā, pulsa oksimetriju, un izsniedz nosūtījumu pie ārsta – pneimonologa vai kardiologa. Pacients apmeklē ārstu-speciālistu vismaz divas reizes, nosakot asins gāzu sastāvu un veicot papildus nepieciešamos izmeklējumus. Ārsts-speciālists atzinumā norāda gāzu sastāvu arteriālajās asinīs un nepieciešamā skābekļa plūsmu, un lietošanas ilgumu (stundas diennaktī).

Skābekļa koncentratoru ārpus ārstniecības iestādēm par valsts budžeta līdzekļiem paredzēts nodrošināt šādām pilngadīgām personām:

  1. ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg);
  2. ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un personai diagnosticēta:
    1. respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);
    2.  pulmonāla hipertensija.

PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg) vai PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) jābūt konstatētam divas reizes ar ≥ 3 nedēļu starplaiku slimības remisijas periodā.

Vairāk informācija par skābekļa koncentratora saņemšanas kārtību pēc nozīmējuma saņemšanas pieejama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv un VSAI “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centra” tīmekļvietnē www.vtpc.lv.