Grūtniecēm ir pieejama valsts apmaksāta grūtniecības novērošana, tajā skaitā ārsta un vecmātes konsultācijas, laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi noteiktās grūtniecības nedēļās. Valsts apmaksātu grūtniecības novērošanu veic ārsti, kuri ir noslēguši līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par grūtnieču aprūpi.

Izmeklējumi atbilstoši grūtniecības novērošanas plānam tiek apmaksāti virs ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma jeb atbilstoši principam "nauda seko grūtniecei". Līdz ar to grūtniece var brīvi izvēlēties ārstniecības iestādi, kurā saņemt pakalpojumus. Piesakot ārstniecības iestādes reģistratūrā valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanu, būtiski informēt ārstniecības iestādi, ka nepieciešamais pakalpojums ir saistīts ar grūtniecības novērošanu.