Par ambulatoro veselības aprūpi uzskatāmi veselības aprūpes pakalpojumi, kurus Jūs varat saņemt ambulatori noteiktā laikā un vietā – poliklīnikās, veselības centros, slimnīcu ambulatorajās daļās un uzņemšanas nodaļās. Piemēram, speciālistu konsultācijas, dažādi izmeklējumi u.c. pakalpojumi.

  • Lai ambulatori saņemtu konsultācijas pie speciālistiem, veiktu diagnostiskos izmeklējumus vai citus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tikai pacienta iemaksu, iepriekš nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta. Ārsts izvērtēs Jūsu veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā izsniegs nosūtījumu. Nosūtījumus izsniedz arī ārsti speciālisti. Ir arī tiešās pieejamības speciālisti, pie kuriem nosūtījums nav nepieciešams.
  • Jāatzīmē, ka nosūtījumu valsts apmaksāta magnētiskās rezonanses vai scintigrāfijas izmeklējuma veikšanai ir tiesīgs izsniegt tikai ārsts speciālists.
  • Lai saņemtu nosūtījumu valsts apmaksātiem medicīnas pakalpojumiem, jādodas uz valsts apmaksātu vizīti pie ārsta. Maksas vizītes laikā ārsts nav tiesīgs izsniegt nosūtījumu valsts apmaksātas aprūpes saņemšanai. 
  • Ja esat saņēmis ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, aicinām vērsties jebkurā ārstniecības iestādē, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu par valsts līdzekļiem. Tomēr aicinām ņemt vērā, ka katrā ārstniecības iestādē ir noteikts pacientu skaits mēnesī, par kuriem sniegtajiem pakalpojumiem valsts ir apņēmusies samaksāt. Ja reģistrēto pacientu skaits konkrētajā mēnesī ir lielāks nekā paredzētais, pacienti tiek pārrakstīti uz nākamo mēnesi;
  • Ja valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai vienā ārstniecības iestādē jāgaida rindā – pacientam ir tiesības vērsties citā ārstniecības iestādē, kurā gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka.
  • Vietu, kur saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, var izvēlēties brīvi - neatkarīgi no pilsētas, kurā Jūs dzīvojat vai ārstniecības iestādes, kurā strādā Jūsu ģimenes ārsts.
  • Vienas saslimšanas laikā, vairākas reizes apmeklējot vienu un to pašu speciālistu, atkārtots ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.
  • Derīguma termiņš nosūtījumiem nav noteikts. Līdz ar to nosūtījums, piemēram, uz diagnostisko izmeklējumu vai pie speciālista ir derīgs bez termiņa ierobežojuma, kamēr konkrētais pakalpojums pacientam ir aktuāls (var izvērtēt ārsts) un pacients ir saņēmis pakalpojumu. Izņēmums ir nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, kas ir derīgs mēnesi pēc izsniegšanas.

Ārstniecības iestāžu sarakstu un valsts apmaksātos ambulatoros pakalpojumus aicinām skatīt sadaļā "Ambulatorās iestādes un ārsti speciālisti".