Eiropas veselības apdrošināšanas karte (turpmāk – EVAK) apliecina, ka persona ir apdrošināta citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (Īslandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas), Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē (turpmāk - Dalībvalsts).

Īslaicīgi uzturoties Latvijā, EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā un kārtībā, kāda tā tiek nodrošināta Latvijas iedzīvotājiem.

Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri Latvijā nodrošina valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Nepieciešamo pakalpojumu veidu un apmēru katrā individuālajā gadījumā izvērtē ārstējošais ārsts, balstoties uz veselības stāvokli un plānoto uzturēšanās laiku Latvijā.

Lai saņemtu nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi, ārstniecības iestādē jāuzrāda derīga EVAK un personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Vairāk informācijas par EVAK izmantošanu Latvijā, visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās iespējams uzzināt šeit.

 

EVAK aizvietojošais sertifikāts

EVAK aizvietojošais sertifikāts (turpmāk – EVAK AS) ir līdzvērtīgs EVAK, un ar tā palīdzību Jums ir iespēja saņemt nepieciešamo vai neatliekamo veselības aprūpes pakalpojumu, ja EVAK ir pazaudēta vai nav laicīgi noformēta. EVAK AS iespējams pieprasīt Dalībvalsts veselības apdrošināšanas iestādē, kurā esat sociāli apdrošināts, ja steidzami nepieciešama medicīniskā karte, bet nav līdzi EVAK.

Izdevumu atmaksa

Ja gadījumā nākas par ārstēšanu maksāt no saviem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās Jūsu dzīvesvietā, ir iespējams vērsties veselības apdrošināšanas iestādē un pieprasīt izdevumu atmaksu, tāpēc ir svarīgi pieprasīt un saglabāt visus dokumentus, kas saistīti ar ārstēšanu un kas būt nepieciešami, lai savā dzīvesvietas Dalībvalstī saņemtu izdevumu atmaksu.

 

EVAK un EVAK AS izmantošanas tiesiskais pamats

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr.987/2009 ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu;
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Regula (EK) Nr. 1231/2010 ar ko Regulu (EK) Nr. 883/2004 un Regulu (EK) Nr. 987/2009 attiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētās regulas neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ