Kas ir DRG sistēma?

Ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) sistēma ir starptautiski atzīts instruments veselības aprūpes sistēmas sakārtošanā, kas nodrošina vienotu izpratni par veselības aprūpes pakalpojumu gan veselības aprūpes speciālistiem, gan finanšu speciālistiem. DRG sistēma tiek izmantota veselības aprūpes pakalpojumu uzskaitei, apmaksai un analīzei par pacientiem sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem slimnīcas stacionārā.

DRG sistēmas ieviešanas mērķis

DRG sistēma tiek ieviesta, lai paaugstinātu ārstēšanas izmaksu efektivitāti par sniegto pakalpojumu, kā arī, lai veiktu sniegto pakalpojumu apmaksu, ņemot vērā pacientu veselības stāvokļa sarežģītību.

DRG sistēmas ieviešanas mērķis sākotnēji tika noteikts Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra Valdības rīcības plānā, kur definēts sekojoši: "Slimnīcu darba samaksā pielietojot DRG sistēmu, tiks nodrošināta slimnīcu labāka pārvaldība un pilnveidots slimnīcu finansēšanas modelis".

DRG sistēmas izstrādāšanas nozīmīgākās sastāvdaļas

  • Ārstēšanas gadījumu uzskaite, veicot atbilstošu diagnožu un manipulāciju kodēšanu, ņemot vērā pacienta informāciju (dzimums, vecums, ārstēšanas ilgums u.c).
  • Izmaksu informācijas iegūšana un apkopošana.
  • Iegūtās informācijas analīze un atbilstošu koeficientu piemērošana.

Apmācību materiāli

Apmācību prezentācijas specializētajām un aprūpes profila ārstniecības iestādēm (2013. gada decembris)


Vienotas izmaksu uzskaites sistēmas lietošana


NCSP Latvijas versijas un NordDRG grupētāja Latvijas versijas uzturēšana