Ja dzīvojat Latvijā, bet esat apdrošināts (nodarbināts, maksājat nodokļus, saņemat pensiju utt.) citā ES/EEZ dalībvalstī, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē, tad valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai Latvijā Jums un Jūsu ģimenes locekļiem ir nepieciešama S1 veidlapa “Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi”, kas dod tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā kārtībā un apjomā kā Latvijā apdrošinātām personām.

S1 veidlapu varat pieprasīt no savas apdrošināšanas valsts kompetentās iestādes (saite uz kompetentām iestādēm), un tā ir derīga tikai tad, ja tā ir piereģistrēta NVD.

S1 reģistrācijas kārtība:

Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz:

 • S1 veidlapas oriģināls;
 • ar lūgumu reģistrēt S1 veidlapu, kurā norādīts:
  • Vārds, uzvārds, Latvijas personas kods*;
  • faktiskā dzīvesvietas adrese Latvijā;
  • telefona numurs un e-pasta adrese.

 

* Ja personai nav Latvijas personas koda:

 • Latvijas personas koda saņemšanai – atsevišķi par sevi un katru ģimenes locekli, kuram ir izsniegta S1 veidlapa;
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte vai dzimšanas apliecības par nepilngadīgiem ģimenes locekļiem.

 

Dokumentus var iesniegt:

 • klātienē, iesniedzot dokumentus NVD klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja Rīga, Latvija, LV-1012;
 • nosūtot dokumentus uz nvd@vmnvd.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu e-parakstu;
 • izmantojot e-adresi.

 

Svarīgi ņemt vērā:

Persona var būt apdrošināta tikai vienā valstī, tāpēc:

 1.  Latvijā izsniegtais EVAK tiks anulēts, ja tāds personai ir izsniegts. Ja ir nepieciešams EVAK, tad to jāpieprasa Dalībvalstij, kurā esiet apdrošināts.
 2.  S1 veidlapas reģistrācija tiks atteikta, ja persona ir apdrošināta (nodarbināta vai saņem pensiju) Latvijā.

 

S1 veidlapas izsniegšanas un reģistrācijas tiesiskais pamats: