Ja Jums nepieciešama ambulatorā medicīniskā palīdzība, bet veselības stāvoļa dēļ nevarat doties uz ārstniecības iestādi, medicīnisko palīdzību iespējams saņemt mājās. To sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs, savukārt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus insulta pacientiem – fizioterapeits vai fizioterapeita asistents, ergoterapeits vai audiologopēds.

Nosūtījumu par veselības aprūpes saņemšanu mājas apstākļos var izsniegt ģimenes ārsts vai ārsts slimnīcā, ja pacients tiek izrakstīts no slimnīcas. Rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai mājās nepieciešams rehabilitologa nosūtījums (pie rehabilitologa var nosūtīt ģimenes ārsts).

Veselības aprūpi mājās var saņemt, ja:

  • Jums ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ nespējat ierasties ārstniecības iestādē;
  • esat izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas palīdzības saņemšanas;
  • insulta pacientam nepieciešami medicīniskā rehabilitācija mājās un tās sniegšana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas (pacientiem ar diagnozēm: I60 Subarahnoidāls asinsizplūdums, I61 Intracerebrāls asinsizplūdums, I63 Smadzeņu infarkts, I64 Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts, vai I69 Cerebrovaskulāru slimību sekas);
  • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
  • pacientam ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma ar diagnozi T91.3 (kas izpaužas kā tetraplēģija vai paraplēģija un vairumam muskuļu zem bojājuma līmeņa spēks ir mazāks par trijām ballēm) nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi pēc pirmreizējas medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas stacionārā programmā "Rehabilitācija pacientiem ar muguras smadzeņu šķērsbojājumu"- ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumu gadījumā veselības aprūpe mājās tiek sniegta līdz 30 kalendārajām dienām. Ja aprūpe nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām, ģimenes ārsts var apmeklēt pacientu un dot pakalpojuma sniedzējam savu atzinumu par aprūpes pārtraukšanu vai turpināšanu.

Savukārt pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra saistībā ar ķirurģiskas palīdzības saņemšanu, veselības mājas aprūpes ilgums ir līdz desmit kalendārajām dienām. Ja aprūpe nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par aprūpes pārtraukšanu vai turpināšanu.