Lai sniegtu veselības aprūpi, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, ir jābūt reģistrētām valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāatbilst obligātajām prasībām.

Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija.

Ārstniecības iestāžu reģistrā:

  • reģistrē ārstniecības iestādes (nosaukums, adrese/es (filiāles), uzņēmējdarbības veids, īpašuma veids, darbības profils, struktūrvienība/as, kontaktinformācija);
  • reģistrē informāciju par ārstniecības iestādēm, kas paziņojušas par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā:

  • reģistrē ārstniecības personas: ārstus, zobārstus, māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmātes, ārsta palīgus (feldšerus), zobārsta asistentus, māsu palīgus, kosmētiķus, radiologa asistentus, biomedicīnas laborantus, masierus zobu higiēnistus, fizioterapeitus, audiologopēdus, ergoterapeitus, tehniskos ortopēdus, optometristus, fizioterapeita asistentus, ergoterapeita asistentus, uztura speciālistus, zobu tehniķus podologus, radiogrāferus, mākslas terapeitus, militāros paramediķus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā;
  • reģistrē ārstniecības atbalsta personas: laboratorijas speciālistus, logopēdijas speciālistus (skolotājs logopēds, logopēds),   biofizikas tehniķus, bionikas un protezēšanas inženierus, medicīnas fiziķus, medicīnas iekārtu inženierus, protēžu meistarus, ģenētiķus, profesionālos veselības aprūpes kapelānus, solārija darbiniekus, veselības aprūpes statistiķus, medicīnas statistiķus,  ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratorus, reitterapeita asistentus.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā:

  • reģistrē (piešķir tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā) vai pārreģistrē jeb pagarina tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas;
  • reģistrē informāciju par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbavietām (darbavietas nosaukums, specialitāte darbavietā, amats);
  • reģistrē informāciju par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu sertifikātiem (sertificētā specialitāte, sertifikāta numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš). 

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, reģistrējoties reģistrā, attiecīgi tiek piešķirtas tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgā profesijā  vai iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā uz pieciem gadiem.

Persona, kura ir ieguvusi atbilstošu izglītību, reģistrējusies Ārstniecības personu un ārstniecības personu atbalsta reģistrā un, kura ir apguvusi izglītības programmu (attiecīgajā specialitātē), ir tiesīga pretendēt uz sertifikātu noteiktā specialitātē.

Reģistrētām un sertificētām ārstniecības personām ir atļauts patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību konkrētā specialitātē. Savukārt, ārstniecības atbalsta personām nav tiesību nodarboties ar ārstniecību. Tās tiek iesaistītas veselības aprūpes procesa nodrošināšanā;

Sertifikāts - dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (veidot arī savu speciālista praksi konkrētajā nozarē).

Ārstniecības personas sertifikāts un ārstniecisko un diagnostisko metožu sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Sertifikātus izsniedz Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība un Latvijas Māsu asociācija.

 

Valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzēji

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ārstniecības iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par šādu pakalpojumu sniegšanu. Ar informāciju par iestādēm un speciālistiem, kas sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus, Jūs varat iepazīties: