Lai sniegtu veselības aprūpi ārstniecības iestādēm, personām un ārstniecības atbalsta personām, ir jābūt reģistrētām valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Turklāt ārstniecības iestādēm jāatbilst noteiktajām obligātajām prasībām. Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ārstniecības iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par šādu pakalpojumu sniegšanu.

 • Ārstniecības personas - personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.
 • Ārstniecības atbalsta persona - persona, kurai nav tiesību nodarboties ar ārstniecību, bet kura ir tieši iesaistīta veselības aprūpes procesa nodrošināšanā.
 • Ārstniecības iestādes - ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.


Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kura nodarbojas ar ārstniecību:

 • jābūt iegūtai atbilstošai kvalifikācijai, ko apliecina izglītības iestādes diploms;
 • jāreģistrējas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrē: 

 • ārstniecības personas: ārstus, zobārstus, medicīnas māsas, vecmātes, ārsta palīgus (feldšerus), māsas palīgus, kosmētiķus, skaistumkopšanas speciālistus kosmetoloģijā, zobu feldšerus, zobārstniecības māsas, zobu higiēnistus, zobārsta asistentus, fizioterapeitus, ergoterapeitus, reitterapeitus, tehniskos ortopēdus, audiologopēdus, fizioterapeita asistentus, ergoterapeita asistentus, reitterapeita asistentus, radiologa asistentus, biomedicīnas laborantus, podologus, masierus, mākslas terapijas speciālistus, radiogrāferus;
 • ārstniecības atbalsta personas: biomehāniķus, bionikas un protezēšanas inženierus, ģenētiķus, laboratorijas speciālistus, logopēdijas speciālistus (skolotājus logopēdus, logopēdus), medicīnas fiziķus (biofiziķus), medicīnas iekārtu inženierus, profesionālos veselības aprūpes kapelānus, protēžu meistarus (tehniķus), psihoterapeitus, sabiedrības veselības speciālistus, sociālos aprūpētājus, sociālos darbiniekus, solārija darbiniekus, speciālās izglītības skolotājus, sporta speciālistus, zobu tehniķus. 

Veselības inspekcija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā:

 • reģistrē (piešķir tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā) vai pārreģistrē jeb pagarina tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas;
 • reģistrē informāciju par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbavietām (darbavietas nosaukums, specialitāte darbavietā, amats);
 • reģistrē informāciju par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu sertifikātiem (sertificētā specialitāte, sertifikāta numurs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš). 

Reģistrējoties reģistrā, Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, tiek piešķirtas tiesības nodarboties ar ārstniecību attiecīgā profesijā uz pieciem gadiem.

Persona, kura ir ieguvusi atbilstošu izglītību, reģistrējusies Ārstniecības personu un ārstniecības personu atbalsta reģistrā un, kura ir apguvusi izglītības programmu (attiecīgajā specialitātē), ir tiesīga pretendēt uz sertifikātu noteiktā specialitātē.

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kuras ir sertificētas, atļauts patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību konkrētā specialitātē.

Sertifikāts - dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (veidot arī savu speciālista praksikonkrētajā nozarē).

Ārstniecības personas sertifikāts un ārstniecisko un diagnostisko metožu sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Sertifikātus izsniedz Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība un Latvijas Māsu asociācija.


Valsts apmaksāto pakalpojumu sniedzēji

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ārstniecības iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar valsti par šādu pakalpojumu sniegšanu. Ar informāciju par iestādēm un speciālistiem, kas sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus, Jūs varat iepazīties:


Ārstniecības iestādes

Lai ārstniecības iestāde būtu tiesīga sniegt ārstniecības pakalpojumus, tai jābūt reģistrētai Ārstniecības iestāžu reģistrā un jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām.

Veselības inspekcija Ārstniecības iestāžu reģistrā:

 • reģistrē ārstniecības iestādes (nosaukums, adrese/es (filiāles), uzņēmējdarbības veids, īpašuma veids, darbības profils, struktūrvienība/as, kontaktinformācija);
 • reģistrē informāciju par ārstniecības iestādēm, kas paziņojušas par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām.

Ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistri ir pieejami Veselības inspekcijas tīmekļvietnē. Vairāk informācijas par konkrēto ārstniecības personu/ārstniecības iestādi var saņemt, zvanot 67501589 vai 67387662.