Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs                

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš  

Piegādātāja nosaukums 

Līgumcena
(bez PVN) 
Līguma izpildes termiņš      
Nesaistes datu rezerves kopēšanas iekārtas un licenču iegāde e-nosūtījumu informācijas sistēmai, e-pierakstu informācijas sistēmai un Veselības portāla darbības nodrošināšanai ERAF projektam 3DP/3.2.2.1/09/IPIA/IUMEPLS/015

 

Nolikums ar grozījumiem

 

Paziņojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem 07.05.2012.

Paziņojums par grozījumiem 22.05.2012.

Paziņojums par grozījumiem 29.05.2012.

 

Ieinteresētās personas jautājumi

Ieinteresētās personas jautājumi (2)

VM NVD 2012/2 ERAF

Paziņojums par līgumu 30.03.2012.

Paziņojums par grozījumiem 20.04.2012.

Paziņojums par grozījumiem 07.05.2012.

Paziņojums par grozījumiem 23.05.2012.

Paziņojums par grozījumiem 31.05.2012.

08.06.2012. plkst.10:00

1.iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „OptiCom"

 

 

 

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „OptiCom" 

Ls11400,04

 

 

 

 

 

 

 

Ls15435,26

Līdz saistību pilnīgai izpildei (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms ERAF finansētā projekta noslēguma datuma)

 

Līdz saistību pilnīgai izpildei (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms ERAF finansētā projekta noslēguma datuma)

Degvielas iegāde Nacionālā veselības dienesta vajadzībām

 

VM NVD 2011/047  04.01.2012. 16.01.2012. plkst. 10.00 SIA "Latvija Statoil" Ls19406,40 24 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Paklāju servisa un nomas pakalpojums

 

VM NVD 2011/041  18.01.2012. 31.01.2012. plkst. 10.00 A/S „Emblēmu Paklāju Serviss" Ls3175,20 24.02.2015 (līguma noslēgšanas datums 24.02.2012)

Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam

VM NVM 2012/1  24.01.2012. 07.03.2012. plkst. 10.00 SIA „Baltijas banknote" Ls75000,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 30.03.2012.)

Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 64 gadiem) veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2012.gada aptaujas veikšanas pakalpojums

 VM NVD 2012/4  24.02.2012. 06.03.2012. plkst. 10.00  SIA Latvijas Fakti Ls13500,00 2012.gada 30.septembris

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo specializēto datorprogrammu iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

 VM NVD 2012/5 ERAF  28.02.2012. 11.04.2012. plkst. 14.00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 02.04.2012.

   

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo datoru un biroja tehnikas iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

 

Nolikums ar grozījumiem;

Paziņojums par grozījumiem nolikumā.

1. Atbildes uz jautājumiem.

2. Atbildes uz jautājumiem.

VM NVD 2012/7 ERAF  24.01.2012.;

par grozījumiem:

16.03.2012.

18.04.2012. plkst 10.00 Iepirkums izbeigts bez rezultāta

 

Lēmuma pieņemšanas datums 10.07.2012

   

Dzeramā ūdens piegāde Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Rīgas, Vidzemes, Kurzemes Latgales un Zemgales nodaļu vajadzībām

VM NVD 2012/8   02.03.2012. 13.03.2012. plkst. 10.00  SIA „VENDEN" Ls2871,19 31.12.2014. (līguma noslēgšanas datums 29.03.2012.)

Atklātā konkursā neiepirktās medicīniskās aukstuma somas iegāde ārstniecības procesa nodrošināšanai primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

VM NVD 2011/065   12.01.2012. plkst. 14.00 SIA "Uni Kon" Ls2925,00 31.12.2012.

Bērnu antropometrisko parametru pētījuma lauka darba veikšanai paredzētā aprīkojuma iegāde

VM NVD 2012/6   13.03.2012. 26.03.2012.

plkst. 10.00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums 30.03.2012.

   

Datu uzglabāšanas masīva iegāde e-nosūtījumu informācijas sistēmai, e-pierakstu informācijas sistēmai un Veselības portāla darbības nodrošināšanai ERAF projektam 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/015

Nolikums ar grozījumiem

 

Ieinteresēto personu jautājumi

Ieinteresēto personu jautājumi 2

Ieinteresēto personu jautājumi 3

Ieinteresēto personu jautājumi 4

Ieinteresēto personu jautājumi 5

 

Paziņojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem 16.05.2012

VM NVD 2012/9 ERAF 

20.03.2012.

 

Paziņojums par grozījumiem 10.05.2012.

 

Paziņojums par grozījumiem

16.05.2012.

13.06.2012

Plkst. 10:00

 SIA „OptiCom" Ls169699,08 Līdz saistību pilnīgai izpildei (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms ERAF finansētā projekta noslēguma datuma)

Nacionālā veselības dienesta izmantotās lietvedības dokumentu sistēmas IBM Lotus infrastruktūras un programmatūras uzturēšanas, tehniskā atbalsta un konsultāciju pakalpojums

 VM NVD 2012/3  28.03.2012.

11.04.2012. plkst. 11.00

A/S „Exigen Services Latvia" Ls14460,00 12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas (līguma noslēgšanas datums: 21.05.2012.)

Disku masīva iegāde Nacionālā veselības dienesta vajadzībām

 

VM NVD 2012/10   13.04.2012.

24.04.2012. plkst. 10.00

 SIA "ATEA" Ls18758,40 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas (17.05.2012)

Kopēšanas iekārtu un faksu apkope un remonts Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Rīgas, Vidzemes, Kurzemes Latgales un Zemgales nodaļās

VM NVD 2012/11   19.04.2012.

02.05.2012. plkst. 11.00

Iepirkums ir pārtraukts.

 

Lēmuma pieņemšanas datums 10.05.2012.

   

Uzaicinājuma vēstuļu sagatavošana un centralizēta izsūtīšana uz vēža skrīninga izmeklējumiem

 VM NVD 2012/13  

08.06.2012. plkst.14.00

 SIA „Itella Information"

 

Lēmuma pieņemšanas datums 14.06.2012

Ls74398,00 No 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam

Veselības portāla sākuma satura piepildīšana

Nolikums

1.Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2012/16 ERAF   14.06.2012.

03.07.2012. plkst.10.00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

 

Lēmuma pieņemšanas datums 09.07.2012

   

Informatīvās plāksnes izgatavošana un piegāde

Nr. NVD vajadzību sarakstā: 6.8.21.   -

29.06.2012. plkst.14.00

 Iepirkums pārtraukts    

Nacionālā veselības dienesta īstenotās programmas „Valsts organizētais vēža skrīnings" informatīvās kampaņas plānošana, izstrāde un īstenošana

VM NVD 2012/12 

28.06.2012.

19.07.2012. plkst.10.00

SIA „Prospero"

27.08.2012.

Iepirkuma komisijas sēdes lēmums - skatīt šeit 

Ls7977,39 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 13.11.2012.)

Dienesta vieglo automobiļu noma Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja un Latgales nodaļas darbības nodrošināšanai

VM NVD 2012/18 

29.06.2012. 

10.07.2012. plkst. 10.00

 SIA "OptimEyz" Ls13622,88 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 27.08.2012.)

Elektroniskās receptes informācijas sistēmas izveides pirmā posma nodevumu kvalitātes kontrole

Nolikums

VM NVD 2012/19 ERAF 

04.07.2012. 

16.07.2012. plkst. 10.00

 SIA "Konsorts" Ls15660,00 Līdz saistību pilnīgai izpildei (līguma noslēgšanas datums 23.07.2012.)
Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produkti 2013. gadam VM NVD 2012/21  12.07.2012. Līdz 2012.gada 7.septembrim, plkst.10.00  SIA „Oriola Rīga" Ls268940,20 No 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Veselības portāla sākuma satura piepildīšana

VM NVD 2012/22 ERAF  12.07.2012. Līdz 2012.gada 1.augustam, plkst.10.00  Iepirkums tiek pārtraukts

 

Lēmuma pieņemšanas datums 19.07.2012

   

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļi 2013.gadam

 VM NVD 2012/20  13.07.2012. Līdz 2012.gada 23.augustam, plkst.10.00  SIA „Oriola Rīga"

 

SIA „Magnum Medical"

Ls811655,37

 

 

Ls778891,63

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Veselības portāla sākuma satura piepildīšana

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2012/23 ERAF  24.07.2012. 

Līdz 2012.gada 6.augustam,

plkst.10.00
 SIA "LETA" Ls16478,00 No 2012.gada 21.septembra līdz 2012.gada 15.novembrim

Ekspertu pakalpojuma iepirkums e-veselības projektu realizācijā

VM NVD 2012/24 ERAF   30.07.2012.

27.08.2012. plkst.10.00

Iepirkums tiek pārtraukts

 

Lēmuma pieņemšanas datums 13.08.2012. 

   

Microsoft programmatūras licenču noma 

VM NVD 2012/26  05.09.2012. 

08.10.2012. plkst.10.00

SIA "DPA"  Ls27756,45 No 12.11.2012. līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

VM NVD 2012/30  13.09.2012. 

24.09.2012. plkst.10.00

SIA „ADI KARTES"  Ls19880,00  12 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas (līguma noslēgšanas datums: 29.10.2012.)

Standarta tuberkulīns 2013.gadam

VM NVD 2012/28  14.09.2012. 

19.10.2012. plkst.10.00

SIA "Elpis" Ls 29400,00  No 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim, vai līdz pilnīgai saistību izpildei

Ekspertu pakalpojuma iepirkums e-nosūtījumu/e-pierakstu IS (Informācijas sistēmu) un veselības portāla IS (Informācijas sistēmu) īstenošanā

Nolikums

Atbilde uz jautājumu

Atbildes uz jautājumiem (2)

 VM NVD 2012/31 ERAF 14.09.2012.

05.10.2012. plkst.10.00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 11.01.2013.

   

Redzes korekcijas līdzekļi bērniem

VM NVD 2012/32  24.09.2012. 

29.10.2012. plkst.10.00

SIA „Optometrijas centrs"  Ls25393,00

 

Ls2540,00

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Datu drošības un personas datu aizsardzības prasību ievērošanas audits

Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem (22.11.2012.)

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem (2)

VM NVD 2012/27 ERAF  25.09.2012.  14.12.2012. plkst.10.00 Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 21.02.2013.

   

Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo datoru un biroja tehnikas iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem (12.12.2012.)

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2012/33 ERAF   31.10.2012. 21.01.2013. plkst.14.00

1.Iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „ATEA"

2.Iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „CRC" 

1.Iepirkuma priekšmeta daļā - 130 727,33 LVL

2.Iepirkuma priekšmeta daļā - 29 623,48LVL

1.Iepirkuma priekšmeta daļā - 26.06.2013.-31.12.2014.

2. iepirkuma priekšmeta daļā - 05.06.2013.-31.12.2014.

Datortehnikas iegāde Nacionālā veselības dienesta darbības nodrošināšanai

 

Pieņemtais lēmums
VM NVD 2012/35  13.11.2012.  26.11.2012. plkst.10.00 AS "Capital" Ls5496,84 No līguma noslēgšanas dienas (10.12.2012.) līdz pilnīgai saistību izpildei

Oracle programmnodrošinājuma licenču tehniskā atbalsta un uzturēšanas pakalpojumi

VM NVD 2012/39  Sarunu procedura, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu  30.11.2012. plkst.14.00 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā  Ls55637,96 30.11.2013.

Imūnbioloģisko preparātu iegāde 2013.gadam

VM NVD 2012/36   21.11.2012. 02.01.2013. plkst.10.00 Iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 4.daļā – SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 5.daļā – SIA „Vakcīna";

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā un 6.daļā iepirkums izbeigts bez rezultāta

 Ls24948,00

 

 

  Ls6325,20

 

 

 Ls156183,76

 

 

 Ls31626,00

 

 

-

Līdz 2013.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Ģimenes ārstu konsultāciju tālrunis

VM NVD 2012/40    09.01.2013. plkst.10.00 SIA "CSC Telecom"  Ls152000,00 31.12.2013.

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv