Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(bez PVN)
Līguma izpildes termiņš
Drošības risinājuma iegāde informācijas sistēmas informācijas fiziskās plūsmas pārvaldībai un tiešsaistes uzraudzībai

Informācija priekšizpētei 

Jautājumi un atbildes priekšizpētes ietvaros

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Paziņojums par grozījumiem 2

Nolikums ar grozījumiem 2

 VM NVD 2013/44 ERAF

 01.07.2014.,

Paziņojums par grozījumiem 07.07.2014

Paziņojums par grozījumiem 07.08.2014.

03.09.2014. plkst. 10:00

SIA „Santa Monica Networks"

 

 

156 599,18 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 4 gadus (līgums noslēgts 29.10.2014.)

Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmas papildinājumi un uzturēšana

Priekšizpētes materiāli

Nolikums ar grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu  

Paziņojums par grozījumiem nolikumā

Atbildes uz jautājumiem 2

VM NVD 2013/13 ERAF

14.01.2014.

Paziņojums par  grozījumiem 10.02.2014.

Paziņojums par grozījumiem 25.02.2014.

 

 

13.03.2014. plkst. 11:00 SIA "Tieto Latvia" 78 485,00 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 2014. gada 10.jūnijā)

Informatīvās kampaņas par mājaslapu www.grutnieciba.lv plānošana, izstrāde un īstenošana

Lēmums

Līgums

 VM NVD 2013/49  07.02.2014.  21.02.2014.

plkst. 10:00

 SIA

„BPS PR"

16 400,00 EUR

28.04.2014. - 24.10.2014.

Integrācijas papildinājumu veikšana vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izveidei

Priekšizpētes materiāli

Nolikums ar grozījumiem 

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Atbildes uz jautājumiem 4

Atbildes uz jautājumiem 5

Atbildes uz jautājumiem 6

Atbildes uz jautājumiem 7

Atbildes uz jautājumiem 8

Atbilde uz jautājumiem 9

Atbildes uz jautājumiem 10

Atbildes uz jautājumiem 11

 VM NVD 2013/35 ERAF

 07.02.2014.

 

Paziņojums par grozījumiem 24.02.2014

24.03.2014. plkst. 10:00 

1. iepirkuma priekšmeta daļā - SIA "ABC software"

 

 

 

2. iepirkuma priekšmeta daļā - A/S "Datorzinību centrs"

 

 

 

3.iepirkuma priekšmeta daļā – SIA „Lattelecom Technology"

 

 

4. iepirkuma priekšmeta daļā - "ABC Software"

126 000,00 EUR bez PVN

 

 

 

 

129 600, 00 EUR bez PVN

 

 

 

128 052,00 EUR

bez PVN

 

 

 

144 000, 00 EUR bez PVN

Līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 2016. gada 14. aprīlim

 

 

Līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 2016. gada 31. decembrim

 

 

Līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 2015.gada 22.novembrim

 

Līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 2015. gada 31. decembrim

Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Paziņojums par grozījumiem 2

Nolikums ar grozījumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 4

VM NVD 2014/3 ERAF

12.02.2014. 

Paziņojums par grozījumiem

25.02.2014.

 

Paziņojums par grozījumiem 18.03.2014.

11.04.2014. plkst. 10:00  SIA ""Lattelecom"

 4348112,40

EUR bez PVN

Spēkā no parakstīšanas brīža līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei (līgums noslēgts 2014.gada 28.novembrī)

Kopēšanas un faksa iekārtu apkope un remonts Nacionālā veselības dienesta Centrālajā birojā, Rīgas, Vidzemes, Kurzemes Latgales un Zemgales nodaļās

Lēmums

Līgums

 VM NVD 2014/5

 26.02.2014.

10.03.2014.

plkst. 10:00 

 SIA "Inter Rīga" 10541,75 EUR bez PVN Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 2014. gada 16. aprīlī)
Primārās veselības aprūpes ārstu  praksēm nepieciešamo mēbeļu iegāde

Paziņojums par termiņa pagarinājumu

Paziņojums par grozījumiem nolikumā

Nolikums ar grozījumiem

VM NVD

2014/2 ERAF

12.03.2014. ar grozījumiem 16.04.2014.

Paziņojums par grozījumiem 24.04.2014.

23.05.2014.

plkst. 10:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums 03.06.2014

   

Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas gaitas audits

Lēmums

Līgums

VM NVD 2013/36 08.04.2014

23.04.2014.

plkst. 10:00

 SIA „Pricewaterhouse

Coopers"

4800,00 EUR bez PVN Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 2014. gada 14.jūlijā)

Sitefinity Professional edition programmatūras atjauninājums trīs gadiem

Lēmums

Līgums

VM NVD

2013/45

30.04.2014

14.05.2014.

plkst. 10:00

 SIA "DPA" 9266,46 EUR bez PVN Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža 36 mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Zvanu centra izveide

VM NVD 2014/4  29.07.2014

 25.08.2014.

plkst. 10:00

SIA "CSC Telecom" 37800,40 EUR No

2014. gada 1. novembra līdz 2016. gada 31. novembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

E-veselības integrētās sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbi

Priekšizpētes materiāli

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Atbildes uz jautājumiem 4

Atbildes uz jautājumiem 5

Atbildes uz jautājumiem 6

Paziņojums par grozījumiem nolikumā

Nolikums ar grozījumiem

 VM NVD 2013/41 ERAF

 16.07.2014.

Paziņojums par grozījumiem

18.08.2014.

 

15.09.2014.

plkst. 11:00

1) SIA "Corporate Consulting"

 

 

2) SIA "Ernst& Young Baltic"

 

 

3) SIA "AA projekt"

312 375,00 EUR bez PVN

 

 

425 000,00

EUR bez PVN

 

475 000,00 EUR bez PVN

 

Vispārīgā Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi (12.12.2014.) un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei

Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas lietotāju apmācības

Priekšizpētes materiāli

Jautājumi un atbildes priekšizpētes ietvaros

Jautājumi un atbildes priekšizpētes ietvaros 2

Jautājumi un atbildes priekšizpētes ietvaros 3

Nolikums

VM NVD 2014/6 ERAF

Publisko iepirkumu likuma

2. pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkums

 05.09.2014.

plkst. 14:00

 Piegādātāju apvienība SIA "Datorzinību centrs" un  SIA "Baltijas datoru akadēmija"

 73 240.00 EUR

Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 2014. gada 21. novembrī).
Uzaicinājuma vēstuļu sagatavošana un centralizēta izsūtīšana uz vēža skrīninga izmeklējumiem

 

 VM NVD 2014/14  

 11.07.2014.

plkst. 10:00

 AS "OpusCapita" 82620,37 EUR

No

2014.gada

1. augusta līdz

2015.gada 31. jūlijam

vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Sarunu procedūra Primārās veselības aprūpes ārstu praksēm nepieciešamo mēbeļu iegāde

Uzaicinājums

VM NVD 2014/11

ERAF

 

18.07.2014.

plkst. 10:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums 31.03.2015.

   

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļi 2015. gadam

 

VM NVD 2014/12 30.07.2014

01.09.2014.

plkst. 10:00

 SIA "ORIOLA RĪGA"

 

SIA "Magnum Medical"

1200094,68 EUR

 

1076942,40

EUR

01.01.2015.-31.12.2015.

 

01.01.2015.- 31.12.2015.

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produkti 2015. gadam

 

VM NVD

2014/15

31.07.2014

02.09.2014.

plkst. 10:00

 SIA "Oriola Rīga"  569254,13 EUR 01.01.2015. - 31.12.2015.

Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2. kārtas izstrāde 

Nolikums

Tehniskā specifikācija I - Vispārīga informācija

Tehniskā specifikācija II - Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija III - Esošās situācijas izvērtējums

Tehniskā specifikācija IV - Attīstības plāns

Tehniskā specifikācija V - Vienotā arhitektūra

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD 2014/9 ERAF 11.08.2014

22.09.2014.

plkst. 10:00

 SIA "Tieto Latvia" 282 192,00 EUR Līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 2014.gada 27. novembrī).

Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrāde

Tehniskā specifikācija I - Vispārīga informācija

Tehniskā specifikācija II - Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija III - Attīstības plāns

Tehniskā specifikācija IV - Vienotā arhitektūra

Paziņojums par grozījumiem

Precizējums paziņojumam par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Atbildes uz jautājumiem 4

Atbildes uz jautājumiem 5

Atbildes uz jautājumiem 6

Informācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku un vietu

Informācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku un vietu (aktualizēts)

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 7

Atbildes uz jautājumiem 8

Atbildes uz jautājumiem 9

Paziņojums par grozījumiem

Nolikums ar grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 10

VM NVD 2014/10 ERAF

11.08.2014

Paziņojums par grozījumiem 02.09.2014.

Paziņojums par grozījumiem 25.09.2014.

Paziņojums par grozījumiem 02.10.2014.

30.10.2014.

plkst.10:00

 SIA "Visma Enterprise"  375 597,25 EUR bez PVN  Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi (27.02.2015) un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei
Redzes korekcijas līdzekļi bērniem 2015.gadam

 

 

 VM NVD 2014/16  10.09.2014. 07.10.2014.

plkst. 10:00

 SIA "Optometrijas centrs"

 62360,60 EUR

01.01.2015. - 31.12.2015.

Oracle licenču uzturēšana

 

VM NVD

2014/20

Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2. punktu

25.09.2014

plkst. 15:00

 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā  156799,52 EUR

01.12.2014.

-

30.11.2015.

Darbinieku veselības apdrošināšana

 

VM NVD  2014/22 07.10.2014

05.11.2014,

plkst. 10:00

 "BTA Insurance Company" SE  45100 EUR

01.01.2015.

-

31.12.2015.

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" programmatūras uzturēšana VM NVD 2014/1 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmās daļas 1. punktu

19.08.2014

plkst. 9:00

SIA "Lattelecom Technology"

681 552,52 EUR

bez PVN

No 2014.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 30.septembrim. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Nacionālā veselības dienesta īstenoto sociālo kampaņu "Pārbaudi veselību, valsts maksā!" un "Ārstējies nepārmaksājot!" materiālu izvietošana medijos

VM NVD 2014/17 23.10.2014 04.11.2014 plkst. 10.00 Iepirkums pārtraukts.

 

Lēmuma pieņemšanas datums 04.11.2014.

   

Nacionālā veselības dienesta īstenoto sociālo kampaņu "Pārbaudi veselību, valsts maksā!" un "Ārstējies nepārmaksājot!" materiālu izvietošanai medijos

Lēmums

Līgums

VM NVD

2014/25

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas ceturtā punkta kārtībā rīkots  iepirkums

 13.11.2014.

plkst. 14.00

1.iepirkuma priekšmeta daļā SIA "Reklāmas aģentūra "VIA MEDIA""

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļā SIA "Reklāmas aģentūra "VIA MEDIA""

 7116,35 EUR bez PVN

 

 

 

6095,14 EUR bez PVN

Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža līdz Līgumā noteikto saistību izpildei

Sarunu procedūra "Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam"

 

Pamatojums sarunu procedūras uzsākšanai

 

VM NVD

2014/27

Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 3. punktu

02.12.2014.

plkst. 15.00

 SIA "Baltijas Banknote"  54 000,00 EUR bez PVN  Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas (21.01.2015.) un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kamēr tiek sasniegta līgumā noteiktā līguma summa

Dzeramā ūdens piegāde Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Zemgales nodaļu vajadzībām

Lēmums

Līgums

VM NVD

2014/24

02.12.2014

15.12.2014

plkst.10:00

 SIA "Venden"

 7617,60 EUR bez PVN

Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža un attiecas uz laika periodu no 2015.gada 5.janvāra līdz 2017.gada 30.decembrim

Atklātā konkursā neiepirkto ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču un aprīkojuma iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

Nolikums

Jautājumi un atbildes  

Jautājumi un atbildes 2

VM NVD 2014/23

ERAF

03.12.2014

13.01.2015

plkst. 10.00

 1) SIA „Arbor Medical Korporācija"

2) SIA „Unikon"

3) SIA „A.Medical"

 

4) SIA „NMS ELPA”

 11400,00 EUR

14816,00 EUR

12000,00 EUR

10241,00 EUR

 Līdz 2015. gada 31. maijam

Standarta tuberkulīns 2015. gadam

 

VM NVD

2014/26

05.12.2014

05.01.2015.

plkst. 14.00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums 05.01.2015

   

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv