Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Pretdifterijas seruma un botulīna antitoksīna komplekta iegāde 2015.gadam

Lēmums

Līgums

VM NVD 2014/29 12.01.2015. 23.01.2015. plkst.10:00 SIA "Vakcīna"

EUR

31 630,00 

27.02.2015.-

31.12.2015.

Recepšu veidlapu izgatavošana un piegāde Nacionālajam veselības dienestam

 

 

 

 

VM NVD

2015/1

27.01.2015.

10.03.2015.

plkst. 10:00

SIA "Baltijas Banknote"

EUR

322 500,00

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 36 mēnešus vai līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei

Imūnbioloģisko preparātu iegāde 2015. gadam

VM NVD

2014/13

26.01.2015.

26.02.2015.

plkst. 14:00

SIA "Vakcīna"

EUR

313 700,00 

Līdz 2015. gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

Tulkošanas pakalpojumi

Informācija priekšizpētei

Atbildes uz jautājumiem

Paziņojums par grozījumiem

Nolikums

ar grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

VM NVD

2015/3

Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkums

16.03.2015.

plkst. 14:00

SIA "Konels" 

EUR

60 000,00 

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tā darbības termiņš ir 48 mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Sarunu procedūra "Atklātā konkursā neiepirktā ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma (ledusskapju) iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm"

Noteikumi

Atbildes uz jautājumiem

VM NVD

2015/4

ERAF

 

23.02.2015.

plkst. 14:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums 27.02.2015.

   

Veiktspējas un drošības audits Vienotās veselības nozares informācijas sistēmai (VVIS), Vienotās uzraudzības informācijas sistēmai (VUIS), Vadības informācijas sistēmai (VIS) un Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites sistēmai (KZRU)

Informācija priekšizpētei

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem 

Atbildes uz jautājumiem 2

Atbildes uz jautājumiem 3

Atbildes uz jautājumiem 4

Atbildes uz jautājumiem 5

Atbildes uz jautājumiem 6

VM NVD 2015/8 ERAF  03.03.2015.

16.04.2015.

plkst.11:00

1) SIA "Corporate Consulting"

 

 

2) SIA "KPMG Baltics"

 

 

3) SIA "Ernst & Young Baltic”

EUR 224 000,00 

 

 

 

EUR 228 480,00

 

 

EUR 313 600,00

Vispārīgā Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi (11.08.2015.) un ir spēkā 24 mēnešus vai līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei 

Atklātā konkursā neiepirktā ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma (medikamentu skapju) iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

Nolikums

Lēmums

Līgums

VM NVD

2015/11

ERAF

25.02.2015.

09.03.2015.

plkst. 14:00

SIA "Arbor Medical Korporācija"

EUR

2877,00 

Līdz 2015.gada 31.maijam

"Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums"

Lēmums

Līgums

VM NVD

2015/9

26.02.2015.

09.03.2015.

plkst. 11:00

SIA "ADI KARTES" 

EUR 

39000,00 

Līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 24 menēšus (līgums noslēgts 24.04.2015.)

E - Health week 2015 (e-veselības nedēļa 2015) organizatorisks atbalsts

VM NVD 2015/10 Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkums

08.04.2015.

plkst. 11:00

Healthcare Information & Management Systems Society (HIMSS)

EUR

130 418, 00

Līdz 2015.gada 31.decembrim vai līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei

Iepirkumu procedūrās neiepirktā ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma(ledusskapju) iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm

Nolikums

VM NVD

2015/14

ERAF

25.03.2015.

06.05.2015.

plkst. 10:00

SIA "MK TRADE" 11 020,44 EUR Līdz 2015.gada 30.novembrim

"Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana "E - veselības nedēļa 2015" ietvaros"

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/5 Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkums

09.04.2015.

plkst. 11:00

 SIA "Ciambella"

 EUR

16120.00

Spēkā no parakstīšanas brīža līdz 2015.gada 12.maijam vai līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

E-veselības vienotās IKT infrastruktūras iegāde un ieviešana 

Informācija priekšizpētei 

Paziņojums par grozījumiem 

Paziņojums par grozījumiem-2

Nolikums ar grozījumiem-2

VM NVD

2015/7 ERAF

03.06.2015.

Paziņojums par grozījumiem 17.07.2015.

18.08.2015.

plkst.10:00

 1.iepirkuma priekšmeta daļa – SIA "TCon"

 

 

 

 

 

2.iepirkuma priekšmeta daļa – SIA “OptiCom”

EUR 121 991,00 

 

 

 

 

 

 

EUR 129 734,00

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (29.09.2015.) un ir spēkā līdz preces piegādei un uzstādīšanai (30 dienas) 

 

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi (05.10.2015.) un ir spēkā līdz preces piegādei un uzstādīšanai (30 dienas)

Eiropas komisijas un Latvijas paviljona (stenda) dizains un izveide WOHIT izstādei

Lēmums

Līgums

VM NVD

2015/6

02.04.2015.

16.04.2015.

plkst. 13:00

SIA "RTU - BT1" 

EUR

5 209,70 

Līdz 2015.gada 13.maijam vai līdz pilnīgai Pūšu saistību izpildei

Vakcīnas pret tuberkulozi (BCG) zīdaiņem (Tuberculosis, live attenuated) iegāde

/Tuberculosis vaccine (BCG) for infants (Tuberculosis, live attenuated) purchase

 

VM NVD

2014/21

02.04.2015.

13.05.2015.

plkst. 14:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. / The open procedure has been terminated without result.

Lēmuma pieņemšanas datums / Date of the decision 29.05.2015.

   

Nacionālā veselības dienesta īstenoto sociālo kampaņu "Pārbaudi veselību, valsts maksā!" un "Ārstējies nepārmaksājot!" materiālu izvietošana medijos

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/16 13.04.2015.

27.04.2015.

plkst.10:00

1. iepirkuma priekšmeta daļā SIA"Inspired"

 

2. iepirkuma priekšmeta daļā SIA"Inspired"

EUR

5580,55 

 

 

EUR 4768,50

Stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei 

Degvielas iegāde Nacionālā veselības dienesta vajadzībām

Lēmums

Līgums

 

VM NVD 2015/15 24.04.2015.

07.05.2015.

plkst. 10:00

SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"

EUR

24 365,88

Stājās spēkā ar noslēgšanas brīdi un ir spēkā 36 mēnešus vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Primārās veselības aprūpes ārstu praksēm nepieciešamo mēbeļu un krēslu iegāde

Finanšu piedāvājuma veidlapa (MS OFFICE Excell)

Nolikums ar grozījumiem

Paziņojums par grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem

 

VM NVD 2015/17 ERAF

 

27.04.2015.

Paziņojums par grozījumiem 04.06.2015.

 

Paziņojums par grozījumiem 11.06.2015.

13.07.2015.

plkst. 14:00

1.iepirkuma priekšmeta daļa – UAB "Ergolain Projektai"

 

2.iepirkuma priekšmeta daļa – UAB "Ergolain Projektai"

107844,46 EUR

 

 

 

94693,41 EUR

No noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 30.novembrim

 

No noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 30.novembrim

 

 

 

Vakcīnas pret tuberkulozi iegāde

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/20 06.05.2015.

18.05.2015.

plkst. 14:00

SIA „Elpis” 41980,00 EUR

No noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31. decembrim

Serveru garantijas pakalpojumu iepirkums

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/12 06.05.2015.

18.05.2015.

plkst. 10:00

 SIA “TCon”

EUR

5700,00

Stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei

Programmatūras licenču iegāde 

 

 

 

VM NVD 2015/13 25.05.2015. 

25.06.2015.

plkst. 10:00

SIA „OptiCom” EUR 87 817,00 Stājas spēkā 2015.gada 4.septembrī un ir spēkā līdz pilnīgai pušu saistību izpildei

Vakcīnas un šļirces

 

 

VM NVD 2015/18

15.05.2015.

Paziņojums par grozījumiem 01.06.2015.

06.07.2015. plkst. 10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 09.06.2015.    

Standarta tuberkulīna iegāde

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/21 22.05.2015.

03.06.2015.

plkst. 14:00

SIA „Vakcīna” EUR 40000,00 No noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 31. decembrim 

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļi 2016. gadam

 

VM NVD 2015/19 25.05.2015.

07.07.2015.

plkst. 10:00

Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 09.06.2015.    

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2016. gadam

 

VM NVD 2015/23 02.07.2015.

12.08.2015.

plkst.14:00

 SIA "ORIOLA RĪGA"

SIA "Magnum Medical"

 1 198 435,19 EUR

 

869 345,10 EUR

01.01.2016.-31.12.2016.

 

01.01.2016.- 31.12.2016.

Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas lietotāju – veselības aprūpes profesionāļu – mācības

VM NVD 2015/25 Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojuma iepirkums

15.09.2015.

plkst. 10:00

 SIA “Baltijas Datoru akadēmija”

 EUR

103 900,00

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža (21.10.2015.) līdz 2016.gada 20.oktobrim un visu Līguma saistību pilnīgai izpildei

Vakcīnu un šļirču piegāde

 

 

VM NVD 2015/22 29.07.2015.

08.09.2015.

plkst. 10:00

 1.SIA “B.Braun Medical”

2.SIA “Vakcīna”

3.SIA “Oriola Rīga”

 300,00 EUR

 

10194027,10 EUR

4622809,80 EUR

01.01.2016.-31.12.2017.

01.01.2016.-31.12.2017.

01.01.2016.-31.12.2017.

 

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

 

 

 

VM NVD 2015/26 Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojuma iepirkums

17.08.2015.

plkst. 11:00

AS "OpusCapita"

EUR

77 094,30

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 kalendāros mēnešus vai līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei

Vienotās E-veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbības nodrošināšana

VM NVD 2015/27  29.09.2015.

09.11.2015.

plkst. 10:00 

 SIA “Corporate Services”

 EUR

297 580,00

 Stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu (08.04.2016), un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma maksimālā cena

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produkti 2016. gadam

 

VM NVD 2015/33 07.10.2015.

17.11.2015.

plkst. 10:00

 SIA “Oriola Rīga”

EUR

499 506, 82
01.01.2016.-31.12.2016.

IBM Lotus Notes programmproduktu administrēšana un atbalsts

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/28 09.10.2015.

20.10.2015.

plkst. 14:00

 SIA “CYONE” EUR             9 400,00 Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus vai saistību pilnīgai izpildei

NordDRG Latvijas versijas IT risinājuma (programmatūras) t.sk. VisualDRG Professional uzturēšana

 

VM NVD 2015/31 13.10.2015.

09.11.2015.

plkst. 11:00

 SIA “Meditec”

EUR

47 142,00

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža (22.12.2015.) līdz 2017.gada 31.decembrim vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Darbinieku veselības apdrošināšana

VM NVD 2015/35 14.10.2015.

09.11.2015.,

plkst. 14:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 09.11.2015    

Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 66016001 darbības nodrošināšana

VM NVD 2015/34 Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkums

19.11.2015.

plkst. 10:00

 SIA “Lattelecom BPO”  EUR 383 387,28 Spēkā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim vai līdz visu līguma saistību pilnīgai izpildei

Redzes korekcijas līdzekļu iegāde bērniem 2016.gadam

VM NVD 2015/29 16.10.2015.

11.11.2015.

plkst. 14:00

 SIA “Optikas pakalpojumi”

SIA “Optometrijas centrs”

 EUR

55 626,00

EUR

15 487,00

No 2016.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.februārim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

Standarta tuberkulīns 2016.gadam

 

VM NVD 2015/36 20.10.2015

17.11.2015.

plkst. 14:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 19.11.2015    

Oracle licenču uzturēšana

 

VM NVD 2015/30 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu

02.11.2015.

plkst. 12:00

Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā 

EUR

161 504,52

01.12.2015 – 30.11.2016

HP serveru tehnikas garantijas atbalsta pagarinājums

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/40 29.10.2015.

10.11.2015.

plkst. 10:00

 SIA “TCon”  EUR 5650,00 Stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi (08.12.2015.) un ir spēkā līdz pilnīgai pušu saistību izpildei

Plāno datoru iegāde Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja vajadzībām

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/39 29.10.2015.

10.11.2015.

plkst. 14:00

 A/S “Capital”

EUR

6 240,00

Stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

Neiepirkto vakcīnu un šļirču iegāde

 

VM NVD 2015/38 30.10.2015.

25.11.2015.

plkst. 10:00

 SIA “Vakcīna”

 

 

SIA “ELVIM”

EUR

43 242,80

 

EUR

1320,00

01.01.2016.-31.12.2017.

 

 

18.01.2016-31.12.2017.

Nacionālā veselības dienesta darbinieku veselības apdrošināšana

VM NVD 2015/41 12.11.2015.

24.11.2015.

plkst. 14:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. Lēmuma pieņemšanas datums 24.11.2015.    

Standarta tuberkulīna iegāde

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/43 02.12.2015.

14.12.2015.

plkst.14:00

 SIA “ELPIS”  EUR 35100,00  no noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 30.septembrim

Imūnbioloģisko preparātu iegāde 2016.gadam

 

VM NVD 2015/37 08.12.2015. 18.01.2016. plkst.14:00  SIA „Vakcīna”  326 220,00 EUR

No noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

 

Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Rīgas, Latgales un Vidzemes nodaļas telpu uzkopšana

Lēmums

Līgums

Līgums 2.iepirkuma priekšmeta daļā

Līgums 3.iepirkuma priekšmeta daļā

 

VM NVD 2015/42 11.12.2015.

22.12.2015.

plkst.10:00

 

 1.iepirkuma priekšmeta daļā SIA “MAX SHINE”

 

2. iepirkuma priekšmeta daļā SIA “Tīrības centrs”

3. iepirkuma priekšmeta daļā SIA “Tīrības centrs”

 EUR 25560,00

 

 

EUR 3243,60

 

 

EUR 2681,76

13.01.2016.-12.01.2018.

 

 

 

20.01.2016.-19.01.2018.

 

 

20.01.2016.-19.01.2018.

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv