Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrāde


 


 

VM NVD 2015/24

09.03.2016.

Paziņojums par grozījumiem 13.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem 02.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem 19.05.2016.

16.06.2016. plkst. 10:00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 27.12.2016.

   

Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izgatavošanas nodrošinājums

Lēmums

Līgums

VM NVD

2016/3

11.03.2016.

22.03.2016. plkst.10:00

SIA "ADI KARTES" EUR 39900,00 Līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši (līgums noslēgts 06.05.2016.)

Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana

 

VM NVD 2015/46

14.03.2016.

25.04.2016. plkst.14:00

Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta.

Lēmuma pieņemšanas datums 25.04.2016.

   

Kopēšanas iekārtu un faksu apkope un remonts Nacionālā veselības dienesta Centrālajā birojā, Rīgas, Vidzemes, Kurzemes Latgales un Zemgales nodaļās

Lēmums

Līgums

VM NVD

2016/6

22.03.2016.

06.04.2016., plkst. 14:00

SIA "Inter Rīga"

EUR 9407,40

Līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši vai līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 27.04.2016.)

Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

 

VM NVD

2016/8

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "B" daļas pakalpojuma iepirkums.

02.05.2016. plkst. 10:00

SIA "Latvia Tours"

EUR

130 000,00

Stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā (02.09.2016.) un ir spēkā 18 mēnešus vai līdz līgumā noteiktās summas sasniegšanai

Informatīvās kampaņas par vēža skrīningu plānošana, izstrāde un īstenošana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/2 06.05.2016. 19.05.2016. plkst.10:00 SIA "Platforma"

EUR 15000,00

Stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi (27.07.2016.) un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31.oktobrim)

Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas aplikācijas aizsardzības risinājuma uzturēšana un administrēšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/10  23.05.2016.  03.06.2016. plkst.10:00 SIA  "PricewaterhouseCoopers Information Technology Services”

EUR

37 050,00

Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana

 

VM NVD 2016/1 18.05.2016. 29.06.2016. plkst.10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 05.07.2016.    

Vieglo automobiļu noma Nacionālā veselības dienesta Centrālā biroja, Vidzemes nodaļas, Zemgales nodaļas, Latgales nodaļas un Kurzemes nodaļas darbības nodrošināšanai

VM NVD 2016/9

19.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem 22.06.2016.

25.07.2016. plkst.10:00 "SIA Transporent" EUR 79984,44 Stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei

Disku masīva papildināšana

VM NVD 2016/4 20.05.2016. 30.06.2016. plkst.10:00 SIA "OptiCom"

EUR

101 028,00

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei

Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļu piegāde 2017. gadam

 

VM NVD 2016/13 27.05.2016. 11.07.2016. plkst.13:00

 SIA “Oriola Rīga”

 

SIA “Magnum Medical”

 EUR

1 199 628.84

EUR

868 151.16

 No 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim

Imūnbioloģiskā preparāta antirabiskā imūnglobulīna (cilvēka) iegāde

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/17 06.06.2016. 17.06.2016. plkst.10:00 SIA "Vakcīna" EUR 21630,00 Stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tā darbības termiņš ir līdz 2016.gada 31.decembrim

Maināmo paklāju noma

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/16 10.06.2016. 21.06.2016. plkst.10:00 A/S "Berendsen Tekstila Serviss" EUR 1744,92 Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei (noslēgts 27.07.2016.)

Vakcīnas pret tuberkulozi (BCG) jaundzimušajiem iegāde

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/22 28.06.2016. 12.07.2016. plkst.14:00 SIA "Vakcīna" EUR 41964,00 Stājas spēkā 01.10.2016 un tā darbības termiņš ir līdz 31.12.2017.

Fenilketonūrijas un citu iedzimto metabolisko slimību diētiskās korekcijas produkti 2017. gadam

VM NVD 2016/25 04.07.2016. 15.08.2016. plkst.13:00  SIA “Oriola Rīga”  EUR 754806.37  No 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 30.novembrim

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana

 

VM NVD 2016/27 15.07.2016. 25.08.2016. plkst. 10:00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 09.09.2016.

   

Informatīvās kampaņas par E-veselības sistēmu plānošana, izstrāde un īstenošana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2015/32 03.08.2016. 16.08.2016. plkst.10:00  SIA “Platforma”

 EUR

38 500,00

 Stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei

Mācības par Vienotās veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/28 Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā, nepiemērojot šī panta 4.daļu (Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1. punkts), rīkotā Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētā pakalpojuma iepirkums 17.08.2016, plkst. 11:00 AS "Datorzinību centrs"

EUR

41 250,00

Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz visu Līguma saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši

Plānie datori (tīkla)

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/21 04.08.2016. 15.08.2016. plkst.10:00 AS "Capital" EUR 5 391,60 Stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 3 (trīs) kalendāros mēnešus no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

HP Blade serveru garantija

 

VM NVD 2016/19 08.08.2016. 19.08.2016. plkst. 10:00 Iepirkums tiek pārtraukts. Lēmuma pieņemšanas datums 12.08.2016.    

JIRA programmatūras licences

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/20 08.08.2016. 19.08.2016. plkst. 11:00 SIA "E-Pasaule" EUR 3 540,00

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 1 (vienu) mēnesi vai līdz pilnīgai pušu saistību izpildei

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

 

VM NVD 2016/24 Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā rīkotā 2.pielikuma pakalpojumu iepirkums 14.09.2016, plkst. 10:00

 Iepirkums tiek izbeigts.

Lēmuma pieņemšanas datums 06.12.2016.

   

Antirabiskā imūnglobulīna (cilvēka) iegāde pasīvās imunizācijas pret trakumsērgu nodrošināšanai

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/34 07.09.2016. 19.09.2016. plkst.11:00 SIA "Vakcīna" EUR 24000,00 Stājas spēkā 19.09.2016 un tā darbības termiņš ir līdz saistību pilnīgai izpildei.

Oracle licenču uzturēšana

Pamatojums sarunu procedūrai

VM NVD 2016/32 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu 25.10.2016. plkst.10:00 Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā

 EUR

166 402,90

 01.12.2016 – 30.11.2017

Zvanu centra izveide un uzturēšana

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/31 19.10.2016. 01.11.2016. plkst.10:00  SIA “CSC Telecom”

 EUR

29 630,40

 Stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža (2016.gada 30.novembris) līdz 2018. gada 30. novembrim vai līdz visu Līguma saistību pilnīgai izpildei

Reklāmas materiālu izvietošana medijos

Lēmums

VM NVD 2016/38  10.11.2016. 22.11.2016. plkst.10:00

Iepirkums tiek pārtraukts.

Lēmuma pieņemšanas datums 25.11.2016.

   

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana

 

VM NVD 2016/36 31.10.2016. 12.12.2016. plkst.10:00  SIA “Lattelecom”

EUR

116 190,00

Stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei

Darbinieku veselības apdrošināšana

 

VM NVD 2016/35 07.11.2016. 05.12.2016. plkst.10:00  “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle NVD noslēgtais līgums - EUR 42600,00 (iepirkuma ietvaros SPKC noslēgtais līgums – EUR 36636,00) No 2017. gada 19. janvāra līdz 2018. gada 18. janvārim

Vēža skrīninga vēstuļu sagatavošana un nosūtīšana iedzīvotājiem

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/45 Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā, nepiemērojot šī panta 4.daļu (Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 1. punkts), rīkotā Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētā pakalpojuma iepirkums 25.11.2016. plkst.10:00  SIA “Mailmaster”

 EUR

20 167,24

Stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei

PaloAlto ugunsmūra papildus licence

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/39 02.12.2016. 13.12.2016. plkst.14:00 SIA “Santa Monica Networks”  EUR 9294,85 Stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā 36 mēnešus no Līguma spēkā stāšanās

Imūnbioloģisko preparātu iegāde 2017.gadam

 

VM NVD 2016/37 05.12.2016. 16.01.2017. plkst.10:00  SIA “Vakcīna”

EUR

287 720,00

Spēkā no noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim vai līdz līguma saistību pilnīgai izpildei

Aminoskābju sausā maisījuma bez fenilalanīna bērniem no viena līdz astoņu gadu vecumam iegāde

VM NVD 2016/46 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu 19.12.2016. plkst.14:00  SIA “Oriola Rīga” EUR 59894,16 Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža (27.12.2016) un ir spēkā līdz pasūtītājs būs noslēdzis līgumu pēc atklāta konkursa, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2017.

Antirabiskā imūnglobulīna (zirga) iegāde pasīvās imunizācijas pret trakumsērgu nodrošināšanai

VM NVD 2016/47 Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu 19.12.2016. plkst.13:00  SIA “Vakcīna”  EUR 9200,00 Spēkā no noslēgšanas dienas (22.12.2016) līdz 2016.gada 31.decembrim vai līdz saistību pilnīgai izpildei

Reklāmas materiālu izvietošana medijos

Lēmums

Līgums

VM NVD 2016/49 22.12.2016. 16.01.2017. plkst.14:00 SIA "Reklāmas aģentūra "VIA MEDIA"" EUR 25098,80 Stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Kontaktpersona - Sanita Akerberga, e-pasts: iepirkumi@vmnvd.gov.lv